Subsidies

Voor alle hieronder genoemde subsidies geldt de Algemene Subsidieverordening Arnhem 2016. De verordening kunt u vinden via de website www.overheid.nl onder het kopje Beleid & regelgeving / Wettenbank lokaal.

 • Begrotingssubsidie 2022

  Met diverse organisaties hebben wij een langdurige subsidierelatie. Deze organisaties voeren taken en werkzaamheden uit die zijn opgenomen in de gemeentebegroting. Dit jaar kunnen zij voor het eerst hun aanvraag via deze website indienen.

 • Subsidieregeling Sport

  De ambitie van de gemeente Arnhem is dat 75% van de Arnhemmers sport of beweegt. De gemeente wil sport- en beweegactiviteiten stimuleren die gericht zijn op (meer) sporten en bewegen door (ook inactieve) individuen en groepen Arnhemmers. Voor initiatieven die bijdragen om dit doel te bereiken, kan een beroep worden gedaan op de Subsidieregeling Sport.

 • Subsidieregeling Burgerkracht

  Gaat u een activiteit organiseren in de wijk of voor de hele stad, waarbij bewoners elkaar ontmoeten? Of wilt u iets doen waarmee u andere Arnhemmers helpt? Dan kunt u misschien gebruik maken van de subsidieregeling Burgerkracht.

 • Subsidies Kunst en Cultuur

  Wanneer u in Arnhem een culturele activiteit wilt organiseren, dan kunt u onder voorwaarden een beroep doen op een van de bestaande subsidieregelingen.

 • Subsidieregeling Aanpak voortijdig schoolverlaten

  De gemeente Arnhem stimuleert schoolbesturen en organisaties in het voortgezet (speciaal) onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs ervoor te zorgen dat minder jongeren de school verlaten zonder startkwalificatie. Daarvoor kunnen zij subsidie aanvragen.

 • Subsidieregeling Non-formele educatie

  Maatschappelijke organisaties die educatietrajecten aanbieden aan laaggeletterden, kunnen daarvoor een subsidie aanvragen. Het gaat hierbij om non-formeel (niet-diplomagericht), laagdrempelig aanbod. Daarin werken inwoners aan hun taal-, reken- of digitale vaardigheden.

Overige subsidies