Subsidieregeling Sport

De ambitie van de gemeente Arnhem is dat 75% van de Arnhemmers sport of beweegt. De gemeente wil sport- en beweegactiviteiten stimuleren die gericht zijn op (meer) sporten en bewegen door (ook inactieve) individuen en groepen Arnhemmers. Voor initiatieven die bijdragen om dit doel te bereiken, kan een beroep worden gedaan op de Subsidieregeling Sport.

De gemeente Arnhem wil meer focus op talentherkenning en talentontwikkeling. Voor verenigings- en instellingsoverstijgende activiteiten die gericht zijn op de ondersteuning bij het herkennen en ontwikkelen van het talent van nieuwe generaties Arnhemse jongeren in de sport kan daarom ook een beroep worden gedaan op deze subsidieregeling.

De Subsidieregeling Sport bestaat uit de volgende 3 subsidiemogelijkheden:

  • projectmatige activiteiten
  • structureel aanbod aangepast sporten
  • stimulering van talentherkenning en talentontwikkeling

Aanvragen projectmatige activiteiten

Organisaties kunnen subsidie aanvragen voor:

  • Sportactiviteiten op nationaal en internationaal niveau die in Arnhem worden georganiseerd.
  • Sportactiviteiten georganiseerd in Arnhem gericht op de specifieke doelgroepen en aangepast sporten.
  • Het oprichten van een sportvereniging die in een bepaalde tak van sport in Arnhem nog niet bestaat.

U dient minimaal drie maanden voor de start van uw project aan te vragen. De subsidie bedraagt maximaal het tekort in uw begroting. Wij financieren maximaal 50% van de kosten van de activiteiten tot een maximum van € 2.500,-. Naast de subsidie van de gemeente Arnhem kent uw begroting minstens twee andere financieringsbronnen (bijvoorbeeld inschrijfkosten of sponsoring). Aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst en compleetheid.

U kunt de subsidie voor projectmatige activiteiten via onderstaand formulier aanvragen. Wij stellen enkele vragen over uw organisatie waarna u een activiteitenplan en een begroting kunt uploaden. Let op: u kunt alleen als organisatie aanvragen.

Aanvragen

Aanvragen structureel aanbod aangepast sporten / stimuleren van talentherkenning en talentontwikkeling

Wilt u een aanvraag indienen in één van deze categorieën neem dan eerst contact op met bestuursadviseur Thomas van der Sleen: 06 25 77 64 38 of Thomas.van.der.Sleen@arnhem.nl.

Meer informatie?

Deze subsidie wordt verleend op grond van de Subsidieregeling Sport en de Algemene subsidieverordening Arnhem 2016.