Wonen en milieu

 • Afval

  Op deze pagina vindt u informatie over afval scheiden, het inzamelen en het hergebruik van afval in Arnhem.

 • Ongewenst drukwerk weren

  Als u geen ongeadresseerd reclamedrukwerk wilt ontvangen, kunt u bij de receptie van het stadhuis gratis een NEE-NEE-sticker of een NEE-JA-sticker afhalen.

 • Kopen, huren en kavels

  Hier vindt u informatie over het huren of kopen van een woning in Arnhem.

 • Woonoverlast

  U kunt woonoverlast ervaren van andere bewoners in uw wijk of straat. Bijvoorbeeld geluidsoverlast van buren, ernstig vervuilde tuinen en woningen, vervuiling door dieren, verloederde en vervallen panden, ernstige overlast van drugshandel, prostitutie, personen met verward gedrag of overlast vanuit een woning die wordt gebruikt door een zorgaanbieder.

 • Bodem

  Hoe dient u om te gaan met verontreinigde grond en ondergrondse tanks? Ook informatie over bodemenergie / warmte-koude opslag.

 • Groenbeheer

  De regels voor het omgaan met het groen in onze stad.

Overige wonen en milieu