Wonen en milieu

 • Afval

  Op deze pagina vindt u informatie over afval scheiden, het inzamelen en het hergebruik van afval in Arnhem. Betalen per afvalzak stopt per 1 juni. Hierover volgt de komende tijd meer informatie.

 • Ongewenst drukwerk weren

  Als u geen ongeadresseerd reclamedrukwerk wilt ontvangen, kunt u bij de receptie van het stadhuis gratis een NEE-NEE-sticker of een NEE-JA-sticker afhalen.

 • Kopen, huren en kavels

  Hier vindt u informatie over het huren of kopen van een woning in Arnhem.

 • Woonoverlast

  Vaak kan woonoverlast onderling worden opgelost, maar soms is het nodig om hulp in te schakelen. Het kan ook voorkomen dat de overlast zorg gerelateerd is. Bijvoorbeeld woonoverlast vanuit een woning die wordt gebruikt door een zorgaanbieder of de overlast komt voort uit een zorgwekkende situatie.

 • Bodem

  Hoe dient u om te gaan met verontreinigde grond en ondergrondse tanks? Ook informatie over bodemenergie / warmte-koude opslag.

 • Groenbeheer

  De regels voor het omgaan met het groen in onze stad.

Overige wonen en milieu