Woonoverlast

Vaak kan woonoverlast onderling worden opgelost, maar soms is het nodig om hulp in te schakelen. Het kan ook voorkomen dat de overlast zorg gerelateerd is. Bijvoorbeeld woonoverlast vanuit een woning die wordt gebruikt door een zorgaanbieder of de overlast komt voort uit een zorgwekkende situatie.

Voorbeelden van woonoverlast zijn:

 • (Extreme) Geluidsoverlast
 • Agressie en intimidatie
 • Burengeschil
 • Ernstige vervuiling vanuit een woning of door de bewoner
 • Overlast vanuit woning door personen met verward gedrag

Wat kunt u zelf doen om de woonoverlast op te lossen?

 • Laat de bewoner weten dat u overlast van hen ervaart en waar deze overlast uit bestaat. Als uw buren niet weten wat er mis is, kunnen zij het ook niet oplossen. Onbegrip maakt de situatie alleen maar vervelender en de overlast wordt daarmee niet verholpen.
 • Gaat het om een pand van een zorgaanbieder, spreek dan behalve de bewoner ook de zorgaanbieder aan of indien bekend de desbetreffende hulpverlener. 
 • Bij voortdurende overlast is er ook een mogelijkheid om de situatie te bespreken met een buurtbemiddelaar. Buurtbemiddelaars zijn getraind om u te helpen, door u en de buren samen in gesprek te laten gaan over de ervaren overlast. U kunt terecht bij buurtbemiddeling Arnhem.
 • Heeft u overlast van een kamerverhuurbedrijf? Voor kamerverhuurbedrijven waarbij 5 of meer kamers worden verhuurd geldt een meldingsplicht. Deze meldingsplicht houdt in dat elk kamerverhuurbedrijf de gegevens van een beheerder aan de gemeente moet doorgeven. Deze beheerder dient te allen tijde bereikbaar te zijn voor omwonenden. Ondervindt u overlast van een adres dan kunt u de gegevens ontvangen van de beheerder. Neem hiervoor contact op met de ODRA.
   

Als de overlast blijft aanhouden dan kunt u dit melden bij:

 • Uw woningbouwvereniging of verhuurder.
 • De Vereniging van Eigenaren. Deze vereniging komt op voor de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren. De VvE is verantwoordelijk voor het (groot) onderhoud van uw pand en voor het woonplezier binnen het pand.
 • De politie. Wanneer er sprake is van agressie of ernstige woonoverlast kunt u contact opnemen met de politie via het telefoonnummer 0900- 8844 of bij ernstige spoed 112.
 • De gemeente Arnhem. Als u niet direct weet bij wie u de door u ervaren woonoverlast kunt melden, kunt u terecht bij gemeente Arnhem. Gemeente Arnhem zal u adviseren of instanties inschakelen die u mogelijk kunnen helpen. U kunt de woonoverlast melden via het meldformulier.

Heeft u dit alles geprobeerd en houdt de woonoverlast aan, dan kan onderzocht worden of de burgemeester een gedragsaanwijzing op kan leggen aan de overlastgever. De gedragsaanwijzing is een gebod of verbod aan de overlastgever om iets te doen of te laten, zodat een eind komt aan de overlast. De gedragsaanwijzing kan alleen worden opgelegd wanneer er sprake is van ernstige én herhaaldelijke overlast waarbij alles al is geprobeerd, maar niet heeft geleid tot beëindiging van de overlast.