Groenbeheer

De regels voor het omgaan met het groen in onze stad.

 • Invasieve exoten

  Invasieve exoten zijn planten en dieren die oorspronkelijk niet in Nederland voorkomen. Omdat ze geen natuurlijke vijanden hebben breiden zij zich snel uit. Planten en dieren die van nature voorkomen worden zo verdrongen of kunnen uitsterven. Voor beheersing, bestrijding en voorkomen van 3 soorten invasieve exoten in Arnhem is daarom een plan van aanpak opgesteld:

 • Bomen

  Bomen leven en zorgen voor leven. Daarnaast worden ze steeds belangrijker voor mens, milieu en klimaat. We willen meer bomen in de stad, meer bladmassa en dus een nog groenere stad. Meer buitengewone en waardevolle bomen en meer bomen die gezond en sterk zijn en daardoor oud kunnen worden.

 • Groenvisie 2017-2035

  Op 5 maart 2018 heeft de gemeenteraad de Groenvisie vastgesteld. De groenvisie vervangt het Groenplan 2004-2007/2015. De Groenvisie gaat over het Groen-blauw raamwerk, de stedelijke hoofdgroenstructuur, van de stad. Dit raamwerk van de stad bepaalt het gezicht van de stad.

 • Uw buurt groener maken

  Wilt u uw buurt groener en klimaatbestendiger maken? Dan kunt u bijvoorbeeld een boomtuin, geveltuin, vlinderveld of buurtmoestuin aanvragen en onderhouden.

 • Arnhem doet mee aan het NK Tegelwippen

  Arnhem doet mee aan het NK Tegelwippen 2021. We gaan de strijd aan met Nijmegen en met zo’n 60 andere Nederlandse gemeenten. Wie verruilt de meeste (tuin)tegels voor groen?