Basisregistratie Personen (BRP) gegevens opvragen

In de Basisregistratie Personen (BRP) staan persoonsgegevens van alle inwoners van de gemeente Arnhem.

Uw adres is er bijvoorbeeld in te vinden, maar ook gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap, uw nationaliteit, ouders en kinderen. U heeft het recht om uw eigen persoonsgegevens en die van uw minderjarige kinderen in te zien.

Ook zijn er (overheids-)instanties zoals de Belastingdienst, UWV en pensioenfondsen die uw persoonsgegevens gebruiken om hun taken uit te kunnen voeren. Uw gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan commerciële instellingen of particulieren.

Uw persoonsgegevens online inzien

Via mijn.overheid.nl kunt u zelf uw gegevens of die van uw minderjarige kinderen inzien. Log hiervoor eerst in met uw DigiD. Klik daarna op ‘Persoonlijke gegevens’, boven aan de pagina. Onder het kopje BRP kunt u uw gegevens inzien. Heeft u geen DigiD? Registreer u dan eerst via www.digid.nl.

U kunt ook bij afdeling Burgerzaken van de gemeente Arnhem navragen hoe u geregistreerd staat in de BRP. Kijk bij Inzagerecht geregistreerde persoonsgegevens BRP.

Inzage verstrekkingen

Wilt u weten aan wie in het afgelopen jaar over u gegevens zijn verstrekt uit de basisregistratie, dan kunt u daarvan digitaal een overzicht opvragen bij de gemeente. Binnen maximaal 4 weken krijgt u het overzicht (kosteloos) thuisgestuurd.

Geheimhouding persoonsgegevens

De gegevensverstrekking aan overheidsinstellingen kunt u niet tegengaan, dit is wettelijk geregeld. Wilt u niet dat uw persoonsgegevens aan anderen worden verstrekt? Dan kunt u vragen om geheimhouding van uw gegevens. Uw gegevens worden dan niet meer aan derden doorgegeven.

Persoonsgegevens van een ander inzien

Wilt u als particulier of bedrijf informatie opvragen bij de gemeente over personen uit de BRP? Dan moet u schriftelijk een verzoek indienen en daarbij aangeven waarom u de persoonsgegevens opvraagt. Stuur ook een kopie van uw (geldig) identiteitsbewijs mee. U kunt dit verzoek sturen naar Gemeente Arnhem, postbus 9020, 6800 EL  Arnhem.

De gemeente vraagt dan eerst de persoon in kwestie om schriftelijk toestemming. Dit kan maximaal 6 weken duren. De gemeente verstrekt alleen standaardgegevens uit de BRP, zoals naam, adresgegevens en eventueel overlijdensdatum. U mag de gegevens niet voor commerciële doeleinden gebruiken.

Wanneer blijkt dat de door u gezochte persoon is verhuisd naar een andere gemeente, dan sturen wij uw verzoek door naar die gemeente.

Meer informatie

Lees meer in het Informatieblad Basisregistratie personen van de Rijksoverheid.