Inzagerecht geregistreerde persoonsgegevens BRP

Als inwoner kunt u bij de gemeente opvragen welke persoonsgegevens van u zijn verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit heet recht op inzage.

Zijn uw persoonsgegevens niet correct of volledig? Dan kunt u verzoeken om wijziging van uw gegevens. U moet dan wel bewijsstukken van de juiste gegevens kunnen overleggen.

Kosten

Inzagerecht is in principe gratis. Een volledig, niet gewaarmerkt overzicht op blanco papier van alle in de Basisregistratie Personen opgenomen gegevens van 1 persoon is ook gratis. Een gewaarmerkte kopie kost € 11,80.

Aanvragen

U kunt hier een overzicht van uw geregistreerde persoonsgegevens digitaal aanvragen met gebruikmaking van DigiD. U ontvangt het overzicht binnen maximaal 2 werkdagen.

Online aanvragen

Afspraak

Komt u liever persoonlijk bij ons langs? Maakt u dan eerst online een afspraak (kies: uittreksel).

Meenemen

  • geldig legitimatiebewijs