Inzage verstrekkingen Basisregistratie Personen (BRP)

Wilt u weten aan wie in het afgelopen jaar over u gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) zijn verstrekt? 

Dan kunt u daarvan een overzicht online opvragen bij de gemeente. Op het overzicht kunt u zien aan welke organisaties de gemeente uw gegevens heeft doorgegeven. Wilt u een verklaring ontvangen met daarop uw naam, geboortedatum, adres en woonplaats? Vraag dan een uittreksel Basisregistratie Personen aan. 

Uitgezonderd zijn situaties waarin de staatsveiligheid of strafbare feiten een rol spelen.  Binnen maximaal 4 weken krijgt u het overzicht thuis gestuurd.

Online aanvragen

Lukt het online aanvragen niet, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0800-1909. 

Kosten

Gratis.