Wijkprogramma Schaarsbergen 2022

Ten noorden van de Schelmseweg ligt de wijk Schaarsbergen. Deze wijk kent veel vrijstaande huizen in het groen en biedt toegang tot nationaal park de Hoge Veluwe. De oppervlakte van de wijk beslaat de helft van Arnhems totale oppervlakte. Schaarsbergen is een krachtige, zelfredzame wijk; wijkbewoners zijn doorgaans goed geïnformeerd en maatschappelijk actief.

In Schaarsbergen is de vereniging Schaarsbergen actief, in de volksmond Dorpsraad Schaarsbergen. De wijkmanager van het gemeentelijke Team Leefomgeving Noord West stemt regelmatig af met het bestuur van de dorpsraad, hierdoor komen steeds beter vraagstukken vanuit de wijk in beeld.

De dorpsraad heeft het idee opgepakt een digitale community voor Schaarsbergen te ontwikkelen en deze open te stellen voor bewoners en non-profit organisaties.  
Schaarsbergen heeft geen buurthuis. Het dorpshuis geeft op een eigen manier wel invulling aan deze behoefte en werkt daarbij samen met de dorpsraad, wijkmanager en andere aanbieders uit de wijk. De beheerder van het dorpshuis denkt en doet mee op stedelijk niveau hoe de samenwerking tussen buurthuizen te versterken. 

Bewoners vinden het belangrijk dat:

 • het ingezette programma groot onderhoud / voorkomen wateroverlast volledig wordt afgerond.
 • er inzicht is in het planmatige onderhoud van de buitenruimte.
 • er activiteiten zijn om elkaar te kunnen ontmoeten.
 • dat wordt vastgesteld hoe het ontmoeten en spelen het best gefaciliteerd kunnen worden met de bestaande locaties in de wijk of in de openbare ruimte.
 • dat er voldoende aandacht is voor de leefbaarheid en (verkeers)veiligheid in de wijk.

Acties in 2022

In samenwerking met bewoners en ondernemers van de wijk Schaarsbergen richt het Team Leefomgeving zich onder andere op de volgende acties: 

 • Er is inzicht in het (planmatige) onderhoud over meerdere jaren van de openbare ruimte en dit ook uitgevoerd wordt. Afspraken met de gemeente zijn hierover in 2021 gemaakt. Hierbij hoort ook het evalueren van onderhoud en uitvoering met betrokken ambtenaren.
 • Er worden activiteiten georganiseerd om elkaar te kunnen ontmoeten.
 • Informatie over actuele ontwikkelingen in de wijk wordt actief en op tijd gedeeld. 
 • Er is blijvende aandacht voor de leefbaarheid en (verkeers-)veiligheid.
 • Kop van Deelen: de gemeente Ede heeft, op het grensgebied met Schaarsbergen, plannen voor huisvesting van statushouders en arbeidsmigranten. Zowel wijzelf, als de Dorpsraad en individuele bewoners houden vinger aan de pols. Uiteindelijk wordt door de gemeente Ede een klankbordgroep ingesteld, hiervoor wordt ook een vertegenwoordiging vanuit Schaarsbergen, via de Dorpsraad, uitgenodigd. 
 • Er zijn plannen voor een wekelijkse mini-warenmarkt op het parkeerterrein van de sportvelden. Door het ontbreken van faciliteiten is op basis van een enquête een mooi bewonersinitiatief ontstaan. Het initiatief gaat over de wens om dichtbij en lokaal te kunnen kopen en om elkaar laagdrempelig te kunnen ontmoeten. De vergunningaanvraag loopt. Bij groen licht kan de markt in 2022 van start.

Het complete wijkprogramma kunt u opvragen via noord-west@leefomgevingarnhem.nl.