Vitrines en Billboards

In Arnhem staan 35 vitrines met één of twee vlakken. Daarvan staan 10 vlakken ter beschikking aan de gemeente voor evenementeninformatie.

De gemeente heeft daarnaast vijf traditionele billboards op de toegangswegen tot haar beschikking voor evenementeninformatie. Exploitant: JCDecaux.

Spelregels:

  • Het exploiteren van dit soort reclame is in Arnhem alleen mogelijk met een privaatrechtelijke overeenkomst. Hierin neemt de gemeente o.a. specifieke regels op over het onderhoud en de plaatsing van de reclamevoorzieningen.
  • Uitbreiding van het aantal vitrines en billboards is alleen mogelijk na toestemming van B&W.
  • Plaatsing van extra vitrines of billboards is alleen mogelijk met een omgevingsvergunning bouwen en na een welstandstoets.

Ga terug naar: Gebruik openbare ruimte