Huishoudelijke hulp

In sommige gevallen kunt u huishoudelijke hulp via ons krijgen. Een huishoudelijke hulp kan onder bepaalde voorwaarden helpen met schoonmaken.

Huishoudelijke hulp is bedoeld voor Arnhemmers die niet of onvoldoende in staat zijn om op eigen kracht of met behulp van het sociaal netwerk een schone, leefbare woonruimte te realiseren. U voldoet aan één van de volgende voorwaarden:

 • U bent 75 jaar of ouder en woont zelfstandig.
 • U bent tussen 18-74 jaar met een lichamelijke beperking die langer dan 6 weken duurt.
 • U verleent mantelzorg en bent overbelast of dreigt overbelast te raken.
 • U heeft hulp nodig na behandeling in het ziekenhuis. 

Overige voorwaarden

Als u aan 1 van bovenstaande voorwaarden voldoet, dan komt u wellicht in aanmerking voor huishoudelijke ondersteuning door de thuiszorg. Officieel wordt deze hulp de algemene voorziening huishoudelijke ondersteuning genoemd. Daarnaast is het belangrijk dat:

 • U geen zorg ontvangt vanuit de maatwerk voorziening huishoudelijke ondersteuning of vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ).
 • U in staat bent om uit te leggen wat er schoon gemaakt dient te worden.

Voldoet u niet aan de voorwaarden van deze algemene voorziening huishoudelijke ondersteuning? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). U kunt dan terecht bij het sociale wijkteam. Zij helpen u graag en zijn hiervoor uw aanspreekpunt. Als u al een wijkcoach heeft, kunt u bij diegene terecht.

Taken huishoudelijke hulp

Een huishoudelijke hulp is er voor het doen van lichte en zwaardere huishoudelijke taken. Taken die hieronder kunnen vallen, zijn bed opmaken en/of verschonen, stoffen, afwassen, kamers opruimen, vuilniszak wisselen, opruimen huishoudelijk afval, stofzuigen, dweilen en schrobben/soppen sanitair en keuken. Ook kan een huishoudelijk hulp helpen bij het doen van boodschappen en bij het zorgen voor schone was, waarbij u zelf zorgt voor strijkvrij wasgoed. Een huishoudelijke hulp kijkt met u wat van belang is voor het schoon en leefbaar houden van uw leefruimte, waarbij het niet mogelijk is om rekening te houden met de grootte van het huis.

Wachttijden huishoudelijke hulp

De vraag naar huishoudelijke ondersteuning is de afgelopen periode opgelopen. Mogelijk zijn er wachttijden. Dit is een lokaal, maar ook landelijk probleem, doordat mensen steeds ouder worden en langer zelfstandig wonen. Ook hebben aanbieders te weinig personeel voor het bieden van huishoudelijke ondersteuning en zijn zij hard op zoek naar mensen die willen werken als huishoudelijke hulp. We doen er met de aanbieders alles aan om de huishoudelijke ondersteuning voor iedere inwoner die dat nodig heeft, mogelijk te maken.

Kosten huishoudelijke hulp

U betaalt een eigen bijdrage van € 19 per maand aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). U ontvangt hierover vanzelf een factuur vanuit het CAK. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen als u een nog niet gepensioneerd meerpersoonshuishouden bent. Op de website van het CAK kunt u controleren of u wel of niet een eigen bijdrage moet betalen.

Aanvragen huishoudelijke hulp
 • U meldt zich rechtstreeks aan bij een van de thuiszorgorganisaties uit de lijst
 • Deze thuiszorgorganisatie maakt een afspraak met u en beoordeelt of u huishoudelijke ondersteuning krijgt
 • U bepaalt in overleg het aantal uren, met een maximum van 2,5 uur per week, de taken en het tijdstip waarop de hulp komt
 • U tekent een overeenkomst met de thuiszorgorganisatie
 • De thuiszorgorganisatie geeft het aantal uren door aan de gemeente
Aanmelden en lijst met thuiszorgorganisaties

U kunt rechtstreeks contact opnemen met een van de volgende thuiszorgorganisaties. Zij helpen u graag en zijn uw aanspreekpunt:

Thuiszorgorganisatie Telefoonnummer
Thuiszorg Groot Gelre BV  026-3639223
Zilverzorg  BV                          085-4890589
STMG Ondersteuning thuis BV                    026-3762500
Pleyade                              026-7517300
GF Totaalzorg                    06-54236460
Stichting Innoforte                               026-3846500
Thuiszorg Evital BV            026-3513360
Vitaal Thuiszorg                  0316-220073
Zorg en Welzijn Arnhem     026-3639692
Zorgplus ( Beek)                 0316-532319
Acare Thuiszorg                 026-3031950
Tending team BV                026-3033422
Acteon Thuiszorg BV      024-3651630
Stichting Thuiszorg SG       06-12627730
Actief Zorg                         088-7508200
Hulp in Gelderland                                        0316-344771 
A&S Groep BV                                                 026-4465871
Niya Zorg                                                                  06-42872042
Tzorg                                                                                                      088-0025500 
Stichting Hulp in Huis Nederland  0316-342006
Baas Zorg BV                                                 06-52697152
Extra voordeel voor mantelzorgers

Met een mantelzorgcompliment kunt u huishoudelijke hulp cadeau geven aan uw mantelzorger. Voor meer informatie belt u de stichting Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp: 026-3703540 of kijkt u op www.arnhem.nl/mantelzorg