Extra energietoeslag voor lagere inkomens

Arnhemmers met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor een extra energietoeslag van € 800*.

De prijzen voor energie (gas en elektriciteit) zijn hoger geworden. De regering heeft gemeenten gevraagd inwoners met een laag inkomen hierbij te helpen. Daarvoor krijgen we van Rijksoverheid geld. Hiermee kunnen we de extra kosten van Arnhemmers met een laag inkomen voor een deel vergoeden. Het gaat om een eenmalig bedrag van € 800 per huishouden.

*Let op: de overheid heeft bekend gemaakt dat de energietoeslag in juli 2022 verhoogd is van € 800 naar € 1.300. Deze extra toeslag van € 500 zullen we in het najaar uitbetalen. Iedereen die energietoeslag heeft gehad, zal hier dan over worden geïnformeerd. 

Ontvangen extra energietoeslag

U heeft een bijstandsuitkering

U hoeft niets te doen. U krijgt de energietoeslag automatisch. Uiterlijk half mei 2022 hebben de Arnhemmers met een bijstandsuitkering de betaling op hun rekening staan. U ontvangt hierover ook nog een brief rond 10 mei 2022.

U heeft geen bijstandsuitkering maar wel een Gelrepas

U ontvangt in de week van 9 mei 2022 een brief van ons, waarin we u vragen uw bankrekeningnummer (IBAN) door te geven. Wij hebben al wel gegevens van u, maar willen zeker weten dat we de energietoeslag op het juiste bankrekeningnummer overmaken. Zodra we uw bankrekeningnummer hebben ontvangen, betalen we de energietoeslag zo snel mogelijk aan u uit. In verband met het verwerken van veel aanvragen moet u rekening houden met zo’n 8 weken.

Houd er rekening mee dat het doorgeven van uw bankrekeningnummer niet alleen voor de energietoeslag is. Dit nummer wordt ingevoerd in het betalingssysteem van Werk en Inkomen. U krijgt bijvoorbeeld dan ook betalingen als bijzondere bijstand of individuele inkomenstoeslag op dit rekeningnummer.

U kunt via onderstaande button uw rekeningnummer doorgeven.

Rekeningnummer doorgeven

Lukt het online doorgeven niet? Dan kunt u uw IBAN-nummer doorgeven via het opgaveformulier (pdf, 73kB). Print het formulier uit en stuur het ingevuld met de bewijsstukken naar:

Gemeente Arnhem
Ter attentie van afdeling W&I/energietoeslag
Antwoordnummer 3740
6800 XA Arnhem

U heeft geen bijstandsuitkering en geen Gelrepas (of u heeft een Gelrepas maar het is niet bekend of u de energierekening betaalt)

Heeft u geen bijstandsuitkering of Gelrepas, maar wel een laag inkomen? En denkt u recht te hebben op de energietoeslag? Bijvoorbeeld omdat u te weinig verdient met werken. Vraag dan de energietoeslag aan. Aanvragen kan vanaf donderdag 12 mei tot en met zaterdag 31 december 2022. Per huishouden of woonadres wordt de energietoeslag van € 800 dan 1 keer uitbetaald.

U kunt dit aanvraagformulier ook gebruiken als u een Gelrepas heeft en een brief heeft ontvangen dat niet duidelijk is of u de energierekening van het huishouden of uw woonadres betaalt. 

Extra energietoeslag aanvragen

Lukt het online aanvragen niet? Dan kunt u de extra energietoeslag ook aanvragen via het aanvraagformulier extra energietoeslag (pdf, 137kB). Print het formulier uit en stuur het ingevuld met de bewijsstukken naar:

Gemeente Arnhem
Ter attentie van afdeling W&I/energietoeslag
Antwoordnummer 3740
6800 XA Arnhem

Informatie voor studenten

Op basis van de huidige beleidsregels kunnen studenten jonger dan 27 jaar geen energietoeslag aanvragen. Maar studenten mogen wel een aanvraag indienen als ze door de hoge energierekening in de problemen komen. Wij gaan elke aanvraag individueel beoordelen en bekijken of er voor schrijnende gevallen maatwerk mogelijk is via het maatwerkbudget. Het beoordelen van aanvragen duurt hierdoor wel langer.

Extra energietoeslag afhankelijk van uw inkomen en woonsituatie

Of u de energietoeslag krijgt, hangt af van uw inkomen en woonsituatie. Hieronder ziet u wat uw maximale inkomen mag zijn. Ook moet u verschillende documenten meesturen met de aanvraag, zodat wij uw aanvraag kunnen beoordelen. Bekijk onder het kopje: 'Meesturen met de aanvraag' om welke documenten het gaat. 

Bekijk maximum inkomen om in aanmerking te komen

In onderstaande tabellen staat per situatie wat uw maximale inkomen mag zijn. Het gaat om het bedrag dat u op uw bankrekening krijgt zonder vakantiegeld. De bedragen kunnen in de loop van het jaar nog worden aangepast.

Maximum netto inkomen volwassenen zonder kinderen 

  Exclusief vakantiegeld
Alleenstaand tot pensioenleeftijd € 1.244,55
Gehuwd/samenwonend/geregistreerd partnerschap tot pensioenleeftijd € 1.777,92
Alleenstaand vanaf pensioenleeftijd  € 1.382,89
Gehuwden/samenwonend/geregistreerd partnerschap vanaf pensioenleeftijd € 1.872,50


Maximum netto inkomen gezinnen met kinderen van 0 tot en met 17 jaar

  Exclusief vakantiegeld
Alleenstaande ouder tot pensioenleeftijd  € 1.348,26
Gehuwden/samenwonend/geregistreerd partnerschap tot pensioenleeftijd € 1.926,08
Alleenstaande ouder vanaf pensioenleeftijd € 1.498,13
Gehuwden/samenwonend/geregistreerd partnerschap vanaf pensioenleeftijd € 2.028,54
Meesturen met de aanvraag
 • Uw laatste voorschotnota van de energieleverancier.
 • Uw laatste salarisstrook of uitkeringsspecificatie. 
  • Heeft u wisselende inkomsten gehad? Stuur dan de bewijzen van het (gezins)inkomen van de afgelopen 3 maanden voorafgaand aan de aanvraag mee. 
  • Heeft u inkomsten uit uw onderneming of als ZZP-er? Stuur dan de belastingaangifte 2021 (of in ieder geval de meest recente belastingaangifte) mee. En de kolommenbalans (winst- en verliesrekening) over de afgelopen 3 maanden voorafgaand aan de aanvraag eenmalige energietoeslag 2022.
Bewindvoering of iemand anders ontvangt uw post

Heeft u een bewindvoerder of iemand anders die uw post ontvangt? Controleer dan eerst of er voor uw huishouden of woonadres al een energietoeslag is uitbetaald, voordat u een aanvraag voor de energietoeslag indient. 

Niet iedereen komt in aanmerking

U krijgt geen energietoeslag als u:

 • geen energiekosten betaalt
 • in een inrichting verblijft
 • staat ingeschreven op een briefadres
 • jonger dan 21 jaar bent en thuis woont
 • student bent en jonger dan 27 jaar*

*Kijk voor meer informatie onder kopje ‘informatie voor studenten’.

Afhandeling van uw aanvraag

Het toetsen van uw aanvraag duurt rond de 8 weken. Daarna ontvangt u van ons bericht of u de energietoeslag krijgt of dat de aanvraag is afgewezen. 

Opzijzetten extra energietoeslag

Wij adviseren u het bedrag dat u ontvangt te gebruiken voor uw hogere energiekosten. Zo voorkomt u betalingsproblemen. Er zijn verschillende mogelijkheden:

 • Vraag uw energieleverancier of het mogelijk is om het gehele bedrag direct over te maken naar hun rekening. Bespreek dan ook direct uw nieuwe maandbedrag. 
 • Is dat niet mogelijk? Verhoog dan tijdelijk uw maandbedrag. U betaalt die verhoging dan met het bedrag dat u van ons ontvangt.
 • Is dat ook niet mogelijk? Zet dan het bedrag op uw spaarrekening. U kunt dan het bedrag bewaren om straks uw eindafrekening te betalen.