Uitkering en vakantie/verblijf in het buitenland. Waar moet ik rekening mee houden?

U mag met behoud van uitkering vakantie houden in Nederland of in het buitenland verblijven. De vakantie mag echter uw kansen op werk niet in de weg staan. Ook mag de vakantie een traject naar werk niet belemmeren.

  • U mag met behoud van uitkering per kalenderjaar 4 weken op vakantie naar/verblijven in het buitenland. Alleen als u de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt mag u 13 weken per kalenderjaar op vakantie naar/verblijven in het buitenland.
  • Als u vertrekt naar het buitenland moet u dit vooraf online doorgeven via een wijzigingsformulier aan de gemeente Arnhem. Heeft u nog geen DigiD? Dan kunt u zolang wijzigingen doorgeven via telefoonnummer 0800 - 1809 (tussen 9.00 uur-12.00 uur).
  • De dag van vertrek wordt niet als vakantiedag gerekend, maar de dag van terugkomst wel. De vakantie hoeft niet aaneengesloten te worden opgenomen. Een vakantie van 4 (of 13) weken vóór de jaarwisseling en aansluitend 4 (of 13) weken na de jaarwisseling is niet toegestaan met behoud van uitkering.
  • Als u langer wegblijft dan is toegestaan, komt deze periode voor eigen rekening. Dat betekent dat u in deze periode geen uitkering ontvangt. Dit geldt ook als u door ziekte of om een andere reden niet terug kunt keren naar Nederland. Daarnaast kan de gemeente u een maatregel opleggen in de vorm van een korting op uw uitkering. Dit geldt in ieder geval als u beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt en u zonder toestemming langer wegblijft dan de toegestane periode.
  • Als u getrouwd bent of samenwoont en uw partner blijft langer dan de toegestane periode in het buitenland, wordt uw uitkering aangepast aan uw situatie. Als u tenminste zelf op tijd terug bent. U ontvangt dan een uitkering voor een alleenstaande of alleenstaande ouder zolang uw partner in het buitenland is.