Onderzoeken 2010 - 2015

In de periode 2010 - 2015 zijn meerdere onderzoeken uitgevoerd.

 • Onderzoek fractie teveel frictie (2014)
   
 • Nazorgonderzoek Op weg naar doeltreffend handhaven (2011)
   
 • Nazorgonderzoek naar het handhavingsbeleid openbare ruimte, wijktoezicht en parkeren van de gemeente Arnhem
   
 • Brief Bijstand naar werk (2012)
  (Rekenkamerbrief over het verwerken van de aanbevelingen van het rapport Bijstand naar werk in het 'Meerjarenbeleidsplan Werken naar vermogen 2012-2015')
   
 • Brief werkgroep Stadsver(w)arming (2012)
  (Rekenkamerbrief over het burgerinitiatief Stadsver(w)arming)
   
 • Onderzoek Jeugd binnen bereik (2012)
  (Rekenkameronderzoek naar het Centrum voor Jeugd en Gezin in Arnhem)
   
 • Brief Transitie jeugdzorg (2013)
  (Rekenkamerbrief over de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad met betrekking tot de transitie in de jeugdzorg)
   
 • Onderzoek Grip op Wonen (2013)
  (Rekenkameronderzoek naar prestatieafspraken tussen de gemeente Arnhem en corporaties in periode 2005 tot en met 2011)
   
 • Onderzoek Hulp op maat (2013)
  (Rekenkameronderzoek naar hulp bij het huishouden in Arnhem)
   
 • Onderzoek Leren voor later (2013)
  (Rekenkameronderzoek naar het bereik van voorschoolse educatie in Arnhem)

Op verzoek kunt u de informatie ontvangen door een mail te sturen naar Rekenkamer@arnhem.nl onder vermelding van het betreffende onderzoek.