Gemeenteraad

  • Over de gemeenteraad

    De gemeente zet zich in voor de kwaliteit van de stad: zijn er genoeg voorzieningen, is de stad schoon en veilig, wordt er genoeg gebouwd? De gemeenteraad bepaalt in grote lijnen wat er in de stad gebeurt en burgemeester en wethouders voeren het beleid uit. De gemeenteraad controleert of ze dat op de goede manier doen.

  • Raadsgriffie

    De griffier en griffie zijn er voor de raad.