Nevenfuncties college

Lees meer over de nevenfuncties van de leden van het college van burgemeester en wethouders. Opgenomen zijn de ambtshalve en de overige nevenfuncties.

Hieronder de situatie per 1 november 2021:

Burgemeester Ahmed Marcouch
Nevenfunctie Ambtshalve Bezoldigd Uren
Voorzitter Veiligheidsregio Gelderland-Midden Ambtshalve Nee 30
Voorzitter AB VGGM Ambtshalve Nee 15
Voorzitter DB VGGM Ambtshalve Nee 15
Lid DB Politie eenheid Oost-Nederland Ambtshalve Nee 15
Lid RvA Stichting Het Nationale Park de Hoge Veluwe Ambtshalve Nee 10
Bestuurslid Lucie Burgers Stichting Ambtshalve Nee 10
Lid Euregio Rijn-Waal Ambtshalve Nee 10
Lid raad van toezicht Teylingereind Overig Onkosten- vergoeding 10
Lid DB Instituut Fysieke Veiligheid Ambtshalve Nee 15
Lid Regieraad responsieve overheid Ambtshalve Nee 6
Lid Nationaal Comité Veteranendag Ambtshalve Nee 10
Lid RvA Inspectie Justitie en Veiligheid Ambtshalve Nee 10
Lid commissie Mijnals Overig Nee 6
Lid Raad van Advies HAN University of Applied Sciences, Health Overig Nee 6
Lid Regiegroep Voetbal en Veilgiheid Min J&V Ambtshalve Nee 8
Lid RvT Stichting Het Vergeten Kind Overig Nee 8
Lid RvT Nederlandse Dansdagen Overig Nee 6
Kenniscentrum Arbeidsmigranten Overig Nee 8
8Wethouder Ronald Paping
Nevenfunctie Ambtshalve Bezoldigd Uren
Lid algemeen bestuur Park Lingezegen Ambtshalve Nee 15
Lid algemeen en dagelijks bestuur Presikhaaf Bedrijven (tot opheffing) Ambtshalve Nee  
Lid algemeen en dagelijks bestuur MGR Ambtshalve Nee 20
Lid algemeen bestuur van Werkvoorzieningschap Midden-Gelderland Ambtshalve Nee 15
Deelname aan de FNV als toetsingcommissie Overig Nee Tijdelijk
Wethouder Roeland van der Zee
Nevenfunctie Ambtshalve Bezoldigd Uren
Lid landelijk overleg GGD Ambtshalve Nee 30
AB + DB lid bestuurscommissie veiligheid en gezondheid van de gemeenschappelijke regeling VGGM Ambtshalve Nee 15
AB lid GNMI (Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur) Ambtshalve Nee 20
Lid BVO DRAN Ambtshalve Nee 40
Plv. lid MGR sociaal domein Ambtshalve Nee  
AB lid Park Lingezegen Ambtshalve Nee 20
Bestuurlijk trekker van de verbonden regio Ambtshalve Nee 8
Algemeen bestuurslid SHPV Ambtshalve Nee 20
Wethouder Martien Louwers

Nevenfunctie

Ambtshalve Bezoldigd Uren
Lid van de VNG commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie Ambtshalve Nee 20
Lid adviesraad HAN Sociaal Overig Nee 10
Wethouder Jan van Dellen
Nevenfunctie Ambtshalve Bezoldigd Uren
Bestuurlijke trekker van de productieve regio Groene Metropool Ambtshalve Nee 8
Lid AB Groene Metropool Ambtshalve Nee 8
Recreatieschap Overbetuwe Ambtshalve Nee 3
Lid AB regio Arnhem-Nijmegen Ambtshalve Nee 8
Bestuurder van de Connectie Ambtshalve Nee 12
Lid Economic board Ambtshalve Nee 10
Lid Algemeen Bestuur Gelders Archief Ambtshalve Nee 4
Lid VNG commissie dienstverleningszaken Ambtshalve Nee 8
Bestuurlijk overleg Veluwezoom Ambtshalve Nee 20
Veluwe Alliantie Ambtshalve Nee 8
Wethouder Cathelijne Bouwkamp
Nevenfunctie Ambtshalve Bezoldigd Uren
Lid AB Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) Ambtshalve Nee 20
Lid DB ODRA Ambtshalve Nee 20
Lid Stuurgroep Ruimtelijke Adaptatie vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Ambtshalve Nee 30
Lid DB Regionale overeenkomst levering en opwekken Duurzame Elektriciteit Ambtshalve Nee 20
VNG commissie Europa & Internationaal Ambtshalve Nee 20
Raad van Advies CASA Ambtshalve Nee 10
Voorzitter Stichting Ubuntu4all NL Overig Nee 10
Voorzitter werkregio Veluwerand inz Klimaatadaptatie Ambtshalve Nee 20
Wethouder Bob Roelofs

Nevenfunctie

Nevenfunctie Ambtshalve Bezoldigd Uren
Bestuurslid Gelders Arcadië Ambtshalve Nee 15
Lid BJ 42 (namens Regio Centraal Gelderland) Ambtshalve Nee 10
Lid AB en DB Gelders Archief Ambtshalve Nee 10