Subsidieregeling Amateurkunst

We ondersteunen amateurkunst via de Subsidieregeling Amateurkunst 2020. De regeling biedt amateurkunstverenigingen en -stichtingen in de categorieën muziek, theater, dans, multidisciplinair, zang en overig de mogelijkheid om subsidie voor een periode van 1 jaar te ontvangen.

Voor de categorieën muziek, theater, dans en multidisciplinair is - bij voldoende budget - de jaarlijkse bijdrage € 4.000. Voor de categorieën zang en overig is dat € 2.000. Als minimaal 25% van de leden jonger is dan 18 jaar dan kunnen aanvragers een extra bijdrage van € 500 verzoeken.

Van toepassing zijn de in april 2020 vastgestelde Subsidieregeling Amateurkunst en de Algemene subsidieverordening Arnhem 2016.

Voorwaarden

Voor het aanvragen van subsidie geldt een aantal voorwaarden:

  • Uw vereniging of stichting is minimaal 1 jaar actief op het gebied van amateurkunst
  • Uw vereniging of stichting heeft minimaal 10 betalende leden of deelnemers
  • Minstens 50% van uw leden of deelnemers woont in Arnhem
  • Uw vereniging of stichting werkt onder artistieke leiding
  • Iedere inwoner van Arnhem kan lid worden van uw vereniging of stichting

Uw aanvraag

De termijn voor het aanvragen van subsidie voor 2023 is verlopen. Subsidie voor het jaar 2024 kunt u aanvragen in juni 2023. Wij ontvangen dan naast de gegevens over uw vereniging graag de volgende documenten:

  • Jaarrekening, inclusief balans van 2022
  • Begroting 2024
  • Een kopie van het cv van de artistiek leider
  • Een geanonimiseerde ledenlijst (voor het vaststellen van de woonplaats, de financiële bijdrage en aantal leden of deelnemers jonger dan 18 jaar)
  • Een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel

Contact

Voor vragen kunt u per e-mail contact opnemen met Hilbrand Harkema via hilbrand.harkema@arnhem.nl.