Visie voor Kronenburg

De wijk Kronenburg ligt in het hart van Arnhem-Zuid. Het is een wijk met veel mogelijkheden om te wonen, winkelen en werken. We werken aan een nieuwe visie voor deze wijk.

Kronenburg heeft ook minder mooie kanten. Er is veel steen en weinig groen en er zijn sociale problemen zoals eenzaamheid. Samen met bewoners, bedrijven, gemeente en andere organisaties willen we Kronenburg in de komende jaren mooier, groener en prettiger maken.

Digitale bijeenkomst 

De digitale informatiebijeenkomst van donderdag 24 februari 2022 is via onderstaande button terug te kijken. Tijdens de bijeenkomst voor bewoners en andere belangstellenden is de visie voor Kronenburg toegelicht.

Terugkijken digitale bijeenkomst 

Kansen voor de wijk

Er gebeurt al veel in Kronenburg en er zijn ook nieuwe ideeën en kansen om de wijk groener en levendiger te maken. Zo wil Wereldhave investeren in de toekomst van het winkelcentrum en zijn er ideeën om het busstation te verbeteren. Diverse eigenaren van leegstaande kantoren willen deze ombouwen tot woningen. Daarnaast geeft de Woningbouwimpuls regeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een mogelijkheid om stevig te investeren in de openbare ruimte. 

Visie voor Kronenburg

In 2021 is een concept ontwikkelperspectief gemaakt voor Kronenburg als ‘hart van Arnhem-Zuid’. Dit is een visie voor de toekomst van Kronenburg en gaat over verschillende onderwerpen zoals openbare ruimte en groen, klimaat en duurzaamheid, woningbouw, verkeer en voorzieningen. Het ontwikkelperspectief voor Kronenburg is een visie op hoofdlijnen. Dat betekent dat de echte plannen pas in een latere fase worden uitgewerkt, samen met bewoners en andere betrokkenen. De visie geeft wel richting en een kader voor ontwikkelingen in Kronenburg in de komende jaren.  

De kern van de visie is dat we samen met bewoners, bedrijven en andere organisaties van Kronenburg in de komende jaren een fijne en levendige wijk willen maken. Zo zijn er al verschillende initiatieven om de wijk te vergroenen. Dat willen we op meer plekken in de wijk gaan doen en op een veel grotere schaal. Ook komen er meer ontmoetingsplekken en verschillende voorzieningen en betere routes voor autoverkeer, fietsers en wandelaars.

Bekijk de visie voor Kronenburg (pdf, 6,69MB).

Meer soorten woningen

In de visie staat ook het voornemen om meer soorten woningen te realiseren in Kronenburg. De woningen komen voornamelijk op plekken die nu ook al bebouwd zijn: op en tegen het winkelcentrum en waar nu (leegstaande) kantoorpanden staan. In totaal gaat het om ongeveer 1100 nieuwe woningen. Er is subsidie toegekend vanuit de Woningbouwimpuls regeling van de Rijksoverheid. Voorwaarde voor deze subsidie is dat er extra woningen komen. De subsidie zelf wordt gebruikt om te investeren in de leefbaarheid en de openbare ruimte in Kronenburg. 

Vervolgstappen voor de visie

Op  woensdag 19 januari 2022 nam de gemeenteraad een positief besluit over de visie voor Kronenburg. Daarnaast is de subsidie toegekend vanuit vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit betekent dat de visie officieel is vastgesteld. 

De gemeenteraad heeft een aantal aanvullende uitgangspunten vastgesteld:

  • Er moet een helder participatietraject vormgegeven worden in samenspraak met bewoners.
  • Het streven moet zijn dat de helft van de nieuwe woningen koopwoningen worden. 
  • Er komen maximaal 1100 nieuwe woningen, tenzij de raad uitdrukkelijke toestemming geeft om meer woningen te bouwen.
  • Projecten die Krongenburg verbeteren en groener maken, moeten waar mogelijk worden uitgevoerd voordat er nieuwe woningen bij komen.

Inloopmoment Kronenburg

Iedere derde woensdag van de maand organiseren we een inloopmoment. U kunt dan langskomen met vragen over de ontwikkelingen in het algemeen, over een bepaald onderwerp of over een specifieke locatie. Ook met verbeterpunten en ideeën kunt u langskomen. Een afspraak maken is niet nodig, u kunt gewoon binnenlopen. Dit kan tussen 16.00 uur en 19.00 uur, de locatie is ontmoetingsruimte De Fontein aan het Croydonplein 386.

Het volgende inloopmoment is op woensdag 15 juni 2022. Het thema is dan het busstation aan de Burgemeester Matsersingel. Het station is 1 van de plekken in Kronenburg die de komende jaren wordt vernieuwd. 

Meer informatie 

Heeft u vragen, of wilt u via e-mail op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Stuur dan een bericht naar kronenburg@arnhem.nl