Stationsgebied Arnhem-Zuid

We willen het stationsgebied in Arnhem-Zuid vernieuwen. Woont of werkt u in de buurt? Dan kunt u meedenken over de plannen voor dit gebied.

Op deze pagina houden wij u op de hoogte van het project. U kunt ook aangeven hoe u betrokken wilt zijn bij het maken van de plannen.

Een nieuwe gebiedsvisie

De afgelopen maanden werkten we samen met inwoners en andere betrokken mensen stap voor stap toe naar een gebiedsvisie. Dit is een plan op hoofdlijnen. We maken een nieuwe gebiedsvisie om meerdere redenen. De druk op het stationsgebied is hoog. Met de nieuwe visie stimuleren we duurzame mobiliteit. We willen de oversteek van de Metamorfosenallee verbeteren en de sociale veiligheid in het gebied verhogen. Daarnaast willen we woningen bijbouwen. We verwachten de gebiedsvisie in april 2022 af te ronden. 

Gebied station zuid

Plannen voor het stationsgebied

We willen het stationsgebied bij Arnhem-Zuid de komende jaren flink vernieuwen. Hiermee vervalt het oude plan uit 2007. Een deel van het bestaande groen willen we bestemmen tot wijkpark. Die bestemming heeft het nu nog niet. Op deze manier blijft het gebied ook in de toekomst groen. Er komt ruimte voor ongeveer 100 nieuwbouwwoningen. Verder onderzoeken we of parkeren voor de nieuwe woningen gecombineerd kan worden met een parkeervoorziening (P&R) bij het station. Dit zorgt voor minder parkeerdruk in de straten. 

Resultaten enquête

In september 2021 vroegen we aan ruim 7.000 huishoudens in Schuytgraaf, Elderveld en De Laar om mee te denken over de plannen voor het stationsgebied bij Arnhem Zuid in een online enquête. In totaal deden 728 mensen mee. De enquête is nu gesloten. Bekijk de resultaten van de enquête (pdf, 749kB).   

Wandelingen door het stationsgebied voor bewoners

Als vervolg op de bewonersavond van 16 november hebben medewerkers van de gemeente met 2 groepjes bewoners door het stationsgebied gewandeld. Samen bekeken ze verschillende plekken in het gebied. Bewoners vertelden ideeën en stelden vragen. De wandelingen waren op woensdag 24 november en zaterdag 27 november. Nogmaals bedankt aan alle deelnemers. Lees het verslag van beide wandelingen

Werkgroep met inwoners

Er is een tijdelijke werkgroep van betrokken inwoners opgericht. In deze werkgroep zit ook de projectleider vanuit de gemeente, de stedenbouwkundige en de participatieadviseur. Deze groep bekeek de verzamelde ideeën van bewoners en besprak welke keuzes mogelijk zijn. De deelnemers hebben op onderdelen advies aan ons meegeven. De gebiedsvisie is inmiddels afgerond. Daarna sturen we de visie naar het college van burgemeester en wethouders. Als het college met de gebiedsvisie instemt, stuurt het de gebiedsvisie vervolgens door naar de gemeenteraad. Op dat moment maken we een nieuwe afspraak met de tijdelijke bewonerswerkgroep om het besluit van het college toe te lichten. 

Online informatieavond

Op 7 april deden ongeveer 15 bewoners en belangstellenden mee aan de online bewonersavond waarin de concept-gebiedsvisie werd gepresenteerd. De projectleider gaf een terugblik op de manier en de momenten waarop bewoners de afgelopen maanden zijn betrokken bij het opstellen van de visie. De stedenbouwkundige gaf een uitgebreide toelichting. De avond stond onder leiding van een participatieadviseur en er was ruimte voor het stellen van vragen. Met de gebiedsvisie wil de gemeente een aantal keuzes maken en vastleggen, zoals de uiterste grenzen en de hoogte van de bebouwing en de minimale omvang van het wijkpark. Andere onderwerpen, zoals het ontwerp van de woningen en de inrichting van het park wil de gemeente later samen met bewoners uitwerken. Bekijk de presentatie (odp, 19MB) van de informatieavond.

Planning gebiedsvisie 

We verwachten dat we de definitieve gebiedsvisie in juni 2022 aan het college van burgemeester en wethouders kunnen sturen. Als het college met de gebiedsvisie instemt, stuurt het de gebiedsvisie vervolgens door naar de gemeenteraad. Vóórdat de gemeenteraad het besluit neemt, kunnen bewoners en andere belanghebbenden hun mening over de gebiedsvisie kenbaar maken aan de gemeenteraad. Hoe dat in zijn werk gaat, leggen we uit in een nieuwsbrief die we sturen na het besluit van het college. Op deze manier kan de gemeenteraad een goed afgewogen besluit nemen. Het besluit van de gemeenteraad wordt na de zomer verwacht. Deze planning is indicatief en kan worden aangepast.

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief. U ontvangt dan zo nu en dan een bericht in uw mailbox over de voortgang. In de nieuwsbrief nodigen wij u ook uit voor momenten waarop we met mensen uit de buurt in gesprek gaan. 

Meer informatie

Heeft u vragen over de plannen voor het gebied rond station Arnhem-Zuid? Mail dan naar stationzuid@arnhem.nl.