Stadsblokken-Meinerswijk

Stadsblokken-Meinerswijk is een uiterwaardengebied in het hart van Arnhem. Het ligt tegenover het centrum van Arnhem, aan de zuidelijke oever van de Nederrijn en is ongeveer 300 hectare groot.

Op Stadsblokken en Meinerswijk verrijst een uiterwaardenpark met ruimte voor natuur, wonen en recreatie. Er komt een nevengeul, een passantenhaven en het gebied wordt autoluw. Er ontstaat 1 groot aaneengesloten natuurgebied langs de Rijn, van de Sacharovbrug tot net voorbij de Spoorbrug bij Schuytgraaf, zo groot als zo'n 600 voetbalvelden. Tussen het park en de Rijn komen maximaal 430 woningen.

Bestemmingsplan vastgesteld

Op 18 december 2019 is het nieuwe bestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld. Ook zijn inmiddels de waterwetvergunning, de ontgrondingenvergunning en de vergunning en ontheffing op grond van de Wet Natuurbescherming verleend. Wilt u deze inzien? Dat kan. Ze zijn op te vragen door een mail te sturen naar vergunningenSBMW@arnhem.nl. Alle stukken inclusief bijlagen liggen ook met ingang van 26 januari 2021 gedurende een periode van 6 weken (tot en met 8 maart 2021) ter inzage op het stadhuis, Koningstraat 38 in Arnhem.

Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan en de overige besluiten kunt u beroep aantekenen. Er dient dan in 1 keer beroep te worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroep kan gedurende deze periode worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag).

Meer informatie

U blijft op de hoogte van alle ontwikkelingen via www.stadsblokkenmeinerswijk.nl.