Projecten

 • Arnhem-Oost aanpak

  In 5 wijken in Arnhem-Oost is sprake van sociale problemen zoals armoede en taalachterstand in combinatie met overlast en criminaliteit in de wijk. De Arnhem-Oost aanpak heeft als doel om alle Arnhemmers gelijke kansen te bieden en tweedeling in de stad tegen te gaan.

 • Stationsgebied Arnhem-Zuid

  We willen het stationsgebied in Arnhem-Zuid vernieuwen. Woont of werkt u in de buurt? Dan kunt u meedenken over de plannen voor dit gebied.

 • Kronenburg vernieuwt

  Het hart van Arnhem-Zuid is Kronenburg. Een wijk met volop kansen. Hier is ruimte voor nieuwe woningen, meer groen om te ontmoeten en meer voorzieningen voor een levendige en vitale omgeving. Een ‘alles-in-één gebied’ waar wonen, ontmoeten en ontspannen allemaal dicht bij huis zijn.

 • Schaapsdrift en omgeving

  Schaapsdrift en omgeving is een van de gebieden waar we meer huizen willen bouwen, het is een van de eerste deelprojecten van de Spoorzone Arnhem-Oost. Schaapsdrift wordt een woon-werkgebied waar woningen bij komen in een aangename, groene en gezonde leefomgeving.

 • De Omgevingswet in Arnhem

  Op 1 juli 2023 komt in Nederland de Omgevingswet. Op dit moment zijn er heel veel aparte wetten en regels die over onze fysieke leefomgeving gaan. Denk daarbij aan wetten en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. De nieuwe wet bundelt en vereenvoudigt de bestaande wetten.

 • Vernieuwing Stadstheater

  Het Arnhemse Stadstheater is hard aan renovatie toe. Het huidige gebouw is voor bezoekers, medewerkers en artiesten niet comfortabel meer. Doel is een passend, eigentijds en toekomstbestendig Stadstheater.

Overige projecten