Onderwijs

  • Leerplicht en verzuim

    De gemeente is er verantwoordelijk voor dat de leerplichtwet toegepast wordt.

  • Brede School

    Een brede school bestaat uit een netwerk van onderwijs, welzijn en zorg voor de jeugd en hun ouders.