Malburgen

Malburgen bestaat uit een aantal vooroorlogse woningen en uit huizen uit de tijd dat grote woningnood was. De laatste jaren wordt er hard gewerkt aan de vernieuwing van Malburgen. Malburgen bestaat uit drie wijken: Malburgen West, Malburgen Oost (zuid) en Malburgen Oost(noord).

 • Contactinformatie

  Wie zijn de contactpersonen van de gemeente in uw wijk en waar vindt u de wijkwebsite?

 • Kerncijfers Malburgen

  Cijfers over de bevolkingssamenstelling, woningen, inkomens, enz. in de wijk Malburgen.

 • Wijkprogramma

  Elke Arnhemse wijk heeft een eigen wijkprogramma.

 • Arnhem-Oost aanpak

  In 5 wijken in Arnhem-Oost is sprake van sociale problemen zoals armoede en taalachterstand in combinatie met overlast en criminaliteit in de wijk. De Arnhem-Oost aanpak heeft als doel om alle Arnhemmers gelijke kansen te bieden en tweedeling in de stad tegen te gaan.