Elden

Elden is een rustig dorp met veel vrij- of halfvrijstaande woningen.

  • Contactinformatie

    Wie zijn de contactpersonen van de gemeente in uw wijk en waar vindt u de wijkwebsite?

  • Kerncijfers Elden

    Cijfers over de bevolkingssamenstelling, woningen, inkomens, enz. binnen Elden

  • Wijkprogramma

    Elke Arnhemse wijk heeft een eigen wijkprogramma.