Centrum

Arnhem is ontstaan aan de Jansbeek en niet zoals velen denken aan de Rijn.

  • Contactinformatie

    Wie zijn de contactpersonen van de gemeente in uw wijk en waar vindt u het wijkplatform?

  • Kerncijfers Centrum

    Cijfers over de bevolkingssamenstelling, woningen, inkomens, enz. binnen het Centrum

  • Wijkprogramma

    Elke Arnhemse wijk heeft een eigen wijkprogramma.