Duurzame subsidies voor uw woning

De overheid stimuleert woningeigenaren met subsidies en lage renteleningen om duurzame maatregelen uit te voeren aan de eigen woning. U vindt hier een overzicht.

Toekomstbestendig wonen lening Arnhem

Met de Toekomstbestendig wonen lening (hiervoor 'duurzaamheidslening') kunt u energiemaatregelen financieren, zoals isolatie, een warmtepomp of zonnepanelen. De lening is ook bedoeld om uw woning levensloopbestendig te maken zodat u langer zelfstandig thuis kunt wonen. We bieden de Toekomstbestendig wonen lening aan in samenwerking met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) en de Provincie Gelderland. Er is € 10 miljoen beschikbaar.

Soorten leningen

Er zijn 4 verschillende leningen met een eigen rente en bedrag dat u maximaal kunt lenen.

Consumptieve lening

 • U kunt minimaal € 2.500 en maximaal € 30.000 aanvragen.
 • Voor 'nul op de meter' woningen, aardgasvrij maken van uw woning of asbestsanering in combinatie met verduurzaming kunt u tot  €50.000 lenen.
 • De rente is 1,6%.

Hypothecaire lening

 • U kunt minimaal € 2.500 en maximaal € 50.000 aanvragen.
 • Bij een looptijd van 10 jaar is de rente 1,6%.
 • Bij een looptijd van 20 jaar is de rente 1,8%.

Verzilverlening

 • Uw woning is meer waard dan de hoogte van uw hypotheek. Met deze overwaarde kunt u uw woning toekomstbestendig maken.
 • U kunt minimaal € 2.500 en maximaal € 50.000 aanvragen via een hypothecaire lening.
 • De rente is 1,7%.

Maatwerklening

 • U kunt minimaal € 2.500 en maximaal € 50.000 aanvragen via een hypothecaire lening.
 • De lening geldt voor funderingsherstel, asbestsanering en energiemaatregelen.
 • De rente is 1,7%.

U vindt meer informatie over de looptijden en afsluitenkosten van de leningen in de Verordening Toekomstbestendig wonen lening.

Voorwaarden 

 • U bent eigenaar én bewoner van een bestaande woning of wordt eigenaar én bewoner van een nieuwbouwwoning.
 • U gebruikt minstens 1 energiemaatregel bij de investering aan uw huis.
 • De maatregelen waarvoor u een lening kunt aanvragen, vindt u in de maatregelenlijst. (pdf, 61kB)

Aanvragen

U vraagt eerst om toestemming voor de maatregelen via onderstaande button. Heeft u toestemming? Dan kunt u de lening aanvragen bij de SVn

Aanvragen

Meer informatie

U vindt meer informatie over energiemaatregelen of maatregelen om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen op www.arnhemaan.nl en www.mijnhuisopmaat.nl

Contact

Vragen over deze lening kunt u sturen naar toekomstbestendigwonen@arnhem.nl.

Heeft u vragen over uw lopende duurzaamheidslening? Dan kunt u deze stellen via duurzaamheidslening@arnhem.nl.

Subsidie Pioniersbijdrage afsluitkosten aardgas

Particuliere huiseigenaren in Arnhem die zelf hun eigen woning aardgasvrij hebben gemaakt, kunnen mogelijk aanspraak maken op de subsidieregeling Pioniersbijdrage afsluitkosten aardgas. 

Wie komt in aanmerking?

U heeft een rekening van de netbeheerder voor de afsluitkosten van de aardgaskraan. U kunt aantonen dat u deze rekening heeft betaald en hier niet eerder een andere subsidie voor heeft ontvangen. Daarnaast gebruikt uw woning geen aardgas meer. De tegemoetkoming geldt voor afsluitingen van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2021 of zolang er budget is.

Hoogte van de subsidie

Bij een rekening van meer dan € 600,00 (begane grond woning) ontvangt u maximaal € 600,00.
Bij een rekening van meer dan € 300,00 (gestapelde woningen) ontvangt u maximaal € 300,00.

U kunt de subsidie aanvragen via onderstaande button. De behandeling van uw aanvraag duurt maximaal 8 weken. Wij informeren u schriftelijk of u in aanmerking komt voor subsidie. 

Aanvragen

Subsidieregeling AANjaagfonds

De Subsidieregeling AANjaagfonds (pdf 138 kB) is een regeling van de gemeente Arnhem en is speciaal opgericht om duurzame wijk- en buurt-initiatieven te ondersteunen in de uitvoering van hun activiteiten. De regeling geldt zowel voor initiatieven die zich richten op energie(transitie) als klimaat-adaptatie (klimaatbestendigheid).

Initiatieven kunnen subsidie aanvragen voor ondersteuning door een AANjager (een deskundige) of door een adviesbureau, die hen helpt met duurzame activiteiten in de eigen buurt of wijk. Daarnaast is vergoeding van 'out of pocket' kosten voor activiteiten zoals het organiseren van een informatieavond en communicatiemiddelen (als flyers, website, sociale media) mogelijk. 

Kijk op www.arnhemaan.nl/het-aanjaagfonds voor meer informatie over de subsidieregeling AANjaagfonds en de ondersteuning van het Kernteam AANjagers.

Aanvragen

U kunt de subsidie online aanvragen via onderstaande button. Bij de aanvraag moet een ingevuld en ondertekend machtigingsformulier (pdf, 47 kB) worden geüpload. 1 persoon van het initiatief moet de aanvraag indienen, de andere initiatiefnemers moeten deze aanvrager machtigen. Het toevoegen van een machtiging is verplicht.

Aanvragen

Subsidie Energiebesparing eigen huis VVE's

Verenigingen van Eigenaren (VvE) kunnen subsidie aanvragen voor isolatie van het woongebouw als er 2 of meer maatregelen worden uitgevoerd. Daarbij is ook subsidie mogelijk voor energie-advies en procesbegeleiding. Lees meer op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunnen woningeigenaren en zakelijke gebruikers subsidie aanvragen voor de aanschaf van een zonneboiler, een warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en isolatiemaatregelen.Zakelijke gebruikers kunnen daarnaast in aanmerking komen voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen. U leest hier meer over  op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Energiebespaarlening 

Het gaat hier om maatregelen als isolatie, HR++ glas, zonneboiler en zonnepanelen, warmtepomp en andere energiezuinige installaties. Via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) is de landelijke Energiebespaarlening beschikbaar voor particuliere woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren (VvE's).

Het is een landelijke lage-rentelening waarbij particulieren minimaal € 2500 en maximaal € 25.000 kunnen lenen. Door een VvE kan minimaal € 25.000 en maximaal € 5 miljoen geleend worden. U leest meer hierover op www.energiebespaarlening.nl

Extra hypotheek voor energiebesparende maatregelen

De overheid heeft per 1 januari 2016 de hypotheeknormen verruimd voor woningeigenaren die energiebesparende maatregelen nemen. Het extra bedrag voor energiebesparende maatregelen en A++ woningen is € 9000. Het extra bedrag voor NulopdeMeter-woningen is € 25.000. U vindt meer informatie hierover bij Milieucentraal.

Laag btw-tarief bij isoleren 

Isoleert u uw woning? En is het doel hiervan dat uw woning energiezuiniger wordt? Dan vallen de arbeidskosten voor het aanbrengen van het isolatiemateriaal aan vloeren, muren en daken bij woningen ouder dan 2 jaar onder het 9%-tarief. Bij de Belastingdienst leest u hier meer over.

Verlaagd tarief bij collectieve opwek

Leden van coöperaties en Verenigingen van Eigenaren komen in aanmerking voor teruggave van energiebelasting op hun gezamenlijk opgewekte hernieuwbare energie. Deze regeling geldt voor kleinverbruikers die samen eigenaar zijn van een productie-installatie en die in een zogenaamde postcoderoos rondom deze productie-installatie wonen. Alles over deze regeling leest u op het platform HIER opgewekt.

Overige subsidiemogelijkheden

Veel verschillende financieringsmogelijkheden staan beschreven op het kennisportaal Energieloket Midden Gelderland. Daarnaast zijn er banken die rentekorting geven bij een hypotheek. U kunt checken of u subsidie kunt krijgen met de EnergieSubsidiewijzer