Regeling duurzame terrasverwarming

Bent u horecaondernemer in Arnhem en wilt u uw terras in de winter duurzaam verwarmen? U kunt subsidie aanvragen voor een deel van de kosten.

Deel aankoopkosten of huur terug

Mogelijk wilt u als horecaondernemer uw terras overkappen en verwarmen tijdens de wintermaanden. We willen u stimuleren om daarvoor duurzame terrasverwarming in te zetten. Daarom kunt u via de regeling 'duurzame terrasverwarming'  subsidie aanvragen.

Wij dragen bij aan maximaal 50% van de kosten voor de aanschaf of de huur van duurzame terrasvewarming.

  • Bij aankoop krijgt u 50% van de investering terug, met een maximum van € 1500 per adres.
  • Bij huur krijgt u 50% terug over de perode 1 oktober 2020 tot en met 30 november 2021, met een maximum van € 750 per adres.
  • Ook de kosten voor het aanleggen en installeren van de duurzame terrasverwarming vallen binnen de regeling.

Voorwaarden

  • U zet geen verwarming in die gebruik maakt van soorten van gas of verwarming door middel van houtstook.
  • De factuurdatum van de terrasverwarming ligt na 1 september 2020.

U kunt subsidie aanvragen voor:

  • Een terras dat bestond vooraf aan de afkondiging van de coronamaatregelen en dat (mede) verwarmd wordt door duurzame terrasverwarming. 
  • Het deel van het terras dat is uitgebreid in het kader van de coronamaatregelen en waarvoor u van ons een vergunning heeft gekregen. U verwarmt dit deel van het terras alleen met duurzame terrasverwarming. 

Aanvragen

U kunt de subsidie aanvragen tot en met 30 november 2021. Het maximale beschikbare subsidiebudget is €80.000. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Bij de aanvraag heeft u het volgende nodig:

  • Een offerte of factuur waarin duidelijk staat om welke duurzame terrasverwarming het gaat.
  • Een afschrift van de horeca vergunning waaruit blijkt dat u een terras mag hebben (een horeca vergunning of een terras vergunning).

Subsidie aanvragen

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten over deze regeling? Mail dan naar energiescanbedrijven@arnhem.nl of bekijk de subsidieregeling.