Hulp vanuit de gemeente voor Oekraïense vluchtelingen

Vanuit de gemeente dragen we bij aan de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Op deze pagina leest u meer informatie over hoe wij dat doen in Arnhem.

Worden vluchtelingen opgevangen in Arnhem?

Sinds 10 maart worden in Arnhem Oekraïense vluchtelingen opgevangen op 2 cruiseschepen aan de Rijnkade. Door de oorlog in Oekraïne zijn veel Oekraïners nog steeds genoodzaakt te vluchten. Er komt meer capaciteit op de opvang van asielzoekers en vluchtelingen uit Oekraïne. Ook verwachten we dat de Oekraïense vluchtelingen langer zullen verblijven in Arnhem. Daarnaast zien we al geruime tijd de schrijnende situatie in het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Het college van burgemeesters en wethouders heeft daarom besloten de noodopvang aan de Rijnkade te verlengen.

Voor het huidige opvangschip, dat in september de vaart weer in gaat, wordt een vervangend schip gezocht. Het andere schip voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen blijft tot eind 2023. Voor asielzoekers uit andere landen komt ook een extra opvanglocatie in Arnhem. De huidige noodopvang van asielzoekers op het cruiseschip aan de Nieuwe Kade wordt verlengd tot minimaal eind 2023. Die locatie wordt uitgebreid met een tweede schip, tot minimaal eind 2023.

Schoolgebouw aan Doorwerthlaan 2

Voor de opvang van ongeveer 100 vluchtelingen wordt het schoolgebouw aan Doorwerthlaan 2 vanaf september geschikt gemaakt. De werkzaamheden hiervoor zijn gestart. Deze vinden plaats op werkdagen vanaf 07.00 uur en met enige regelmaat ook op zaterdagen. De meeste van deze werkzamaheden zullen plaatsvinden binnen het bestaande pand, maar soms op het terrein. We hebben met alle partijen afspraken gemaakt over het werken en parkeren binnen de hekken van het terrein om overlast voor de buurt te beperken. Ervaart u toch overlast? Neem dan contact met ons op. 

Portocabin units

Ook worden er 4 portocabin units van 3 lagen voor ongeveer 100 personen op het terrein bij de school aan de Doorwerthlaan geplaatst. De voorbereidende grondwerkzaamheden zijn gestart. In de laatste week van juni (start 23/24 juni) worden de eerste portocabines geplaatst. Deze werkzaamheden lopen door tot half juli. Daarna zal de afwerking nog enige tijd in beslag nemen. Voor het plaatsen van de portocabines zullen naast diverse vrachtwagens ook een kraanwagen worden ingezet. Liander werkt aan de elektriciteitsvoorziening. 

Woonunits

Tot slot wil het college nog ten minste 60 woonunits realiseren. Daarvoor worden verschillende locaties in de stad onderzocht. Omwonenden zijn geïnformeerd en worden uitgenodigd voor informatieavonden en rondleidingen. 

Rondleiding op bouwplaats op 5 augustus

Gedurende de werkzaamheden laten we u graag zien hoe de opvanglocatie eruit gaat zien en waar de aannemers mee bezig zijn. We nodigen u graag uit op vrijdag 5 augustus van 16.00 tot 17.00 uur voor een rondleiding door het gebouw en over het terrein. Meld u zich vooraf aan via oekraine@arnhem.nl

Kennismaking met bewoners op 26 augustus

Om kennis te maken met de nieuwe Oekraïense bewoners organiseren we een kennismakingsmoment. Dit is op vrijdag 26 augustus vanaf 16.00 uur op Doorwerthlaan 2. De werkzaamheden zijn dan in een vergevorderd stadium. Meld u zich voor 10 augustus aan via oekraine@arnhem.nl en geef aan met hoeveel personen u wilt komen. Wilt u graag helpen bij de voorbereiding van dit kennismakingsmoment? U kunt dit in uw mail vermelden. 

Krijgen de Oekraïense vluchtelingen begeleiding vanuit de gemeente? 

Als vluchtelingen uit Oekraïne zich melden zullen we hen informeren over hoe de opvang in Nederland geregeld is en waar zij heen kunnen. In het geval dat er een specifieke hulpvraag is kijken we wat nodig is om hen verder te helpen.