Veilig uitgaan in het Korenkwartier

Eind 2019 hebben de burgemeester, politie, brandweer, ondernemers van het Korenkwartier en het CCV een intentieverklaring getekend waarin genoemde partijen gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor het bieden van een kwalitatief goede en veilige uitgaansomgeving in het Korenkwartier te Arnhem.

Partijen verbinden zich door middel van deze intentieverklaring tot een samenwerkingsovereenkomst en een samenwerkingsstructuur die moet leiden tot een gestructureerde en integrale aanpak. Op basis van een probleeminventarisatie en maatregelenselectie, en hierop volgend uitvoering en evaluatie van maatregelen, wordt het uitgaan in het Korenkwartier naar verwachting kwalitatief beter, veiliger en gezelliger. Dit wordt vastgelegd in een overeenkomst over een samenwerkingstraject, waarin het instrument van het Keurmerk Veilig Ondernemen voor Uitgaansgebieden (KVO-U) wordt ingezet voor het uitgaansgebied van het Korenkwartier te Arnhem.

Helaas kwam dit traject door de coronapandemie stil te liggen. Maar inmiddels hebben we dit traject weer opgestart. In week 44 en week 45 zijn we samen met bewoners, ondernemers en bezoekers van de horeca van het horecaconcentratiegebied begonnen met het uitvragen van hun mening over de veiligheidssituatie in het uitgaansgebied.

Wat betekent dit? 

Donderdag 3 november hebben bewoners van het horecaconcentratiegebied een brief ontvangen met een qr-code voor het invullen van een enquête.

Er zijn deze en vorige week ook bezoeken geweest van onze handhaving aan de droge horeca. Ondernemers hebben een brief ontvangen met de vraag of ze middels de link in de brief mee willen doen aan de enquête over de veiligheid in het gebied. Vanzelfsprekend is de enquête anoniem. Alles gaat digitaal, dus de handhavers hoeven niet zelf een enquête af te nemen. 

Ondernemers van de natte horeca hebben per mail een brief ontvangen waarin we hen hebben gevraagd mee te doen aan de enquête over de veiligheid in het gebied.
  
Namens de samenwerkende partners alvast hartelijk dank voor uw medewerking om het uitgaansgebied van Arnhem nog veiliger te maken!