Themabijeenkomsten nieuw actieplan VN-Verdrag Handicap

Hoe zorgen we ervoor dat Arnhem de best mogelijke stad wordt voor mensen met een beperking of chronische ziekte? Want dat is wat we als gemeente willen en waarom we het VN-verdrag handicap hebben ondertekend.

We bereiden op dit moment een nieuw actieplan voor. Daarin komt te staan waar we ons de komende tijd op richten om de Arnhemse samenleving nog toegankelijker (inclusiever) te maken voor mensen met een beperking of chronische ziekte. 

Dat plan willen we met de stad maken. We houden daarvoor in september en oktober 4 bijeenkomsten. Telkens rond een thema: Wonen, werk, onderwijs en ondersteuning. Samen willen we dan bespreken waar we staan, wat goed gaat, wat beter kan of moet en wat prioriteit heeft. 

Hebt u een beperking of een chronische ziekte, werkt u voor of met mensen met een beperking of chronische ziekte of draagt u het onderwerp een warm hart toe? Geef u dan op voor een van de bijeenkomsten. Dat kan via www.arnhem.nl/vn-verdrag-handicap. Daar is ook alle praktische informatie te vinden. Wacht niet te lang, want de eerste bijeenkomst is al op 15 september aanstaande.