Raad stelt Begroting 2022 nagenoeg ongewijzigd vast

Op woensdag 10 november stelde de Arnhemse gemeenteraad de Begroting 2022 vast. Er werden daarnaast diverse amendementen en moties aangenomen, maar die leidden niet tot grote financiële wijzigingen.

Door de Arnhemse Herstelagenda Coronacrisis hebben we eraan bijgedragen dat Arnhem sterker uit de crisis komt. We helpen meer Arnhemmers aan werk. Overal in de stad worden steeds meer maatregelen voor klimaatadaptatie zichtbaar. We investeren in de jeugd en in de stad. Dat is mogelijk omdat de financiële positie van Arnhem is verbeterd. 

Flink investeren

Arnhem gaat flink investeren in de leefbaarheid van de stad. Bijvoorbeeld met de Arnhem-Oost aanpak. Daarmee kiezen we voor een grootschalige samenhangende aanpak van stadsvernieuwing, waarbij de woningbouwplannen en de verduurzamingsopgave hand in hand gaan om de leefbaarheid van de wijken en de kwaliteit van leven van onze bewoners te verbeteren. Daarbij pakken we de woningbouw, de leefomgeving en de sociale opgaven integraal aan. We investeren in de jeugd met een speciaal jeugdfonds. Met als doel dat alle Arnhemse kinderen en jongeren dezelfde kansen krijgen om zich persoonlijk te ontwikkelen, om ze een stabiele en gezonde basis te geven zodat ze in veiligheid en vrijheid kunnen leven. We investeren in duurzaamheid, cultuur, bereikbaarheid, veiligheid, armoede bestrijden. Ook blijven we Arnhem als sportstad op de kaart zetten.

Financiële positie is solide

De totale uitgaven in 2022 zijn begroot op € 818 miljoen. € 214 Miljoen daarvan wordt rechtstreeks in de wijken uitgegeven, de overige € 604 miljoen komt voor rekening van de diverse stedelijke programma's, zoals klimaat & energie, participatie & armoede, economie en zorg. De inkomsten, eveneens € 818 miljoen, komen van het Rijk, lokale heffingen, overige inkomsten en reserves. De begroting is structureel sluitend. In 2021 verwachten we een positief resultaat ten opzichte van de begroting van € 17,9 miljoen. De financiële positie van de gemeente blijft solide: de weerstandsfactor loopt op naar 1,5 in 2025, het solvabiliteitsfonds groeit naar € 33 miljoen aan het einde van 2025.

Meer informatie over de begroting vindt u op de website financien.arnhem.nl.