Arnhems lezerspanel voor duidelijke(r) taal

Wij doen ons best teksten te schrijven die iedereen begrijpt. Toch kan het altijd beter. Veel van onze teksten zijn nog steeds te moeilijk. Daarom willen we ze duidelijker maken zodat u (beter) begrijpt wat we bedoelen. Vanaf 2021 worden onze medewerkers dan ook getraind om duidelijke taal te schrijven.

U kunt ons helpen!

We vragen ook aan Arnhemmers wat zij van ons taalgebruik vinden. Dat doen we via een lezerspanel, een groep van Arnhemmers, die onze teksten wil beoordelen. Wilt u ons helpen? Meld u dan aan voor het lezerspanel via lezerspanel@arnhem.nl. Kennis van taal is niet nodig. Iedereen kan meedoen want we kunnen juist van u leren.

Wat kunt u verwachten? 

  • U doet 1 jaar mee aan het lezerspanel. Na dat jaar kunt u doorgaan als u dat wilt. Deelname is vrijwillig en u kunt elk moment opzeggen.
  • U krijgt maximaal 1 keer per 2 maanden een mail van ons. 
  • Daarin vindt u een tekst van de gemeente. Dat kan bijvoorbeeld een brief zijn, een mail- of twitterbericht of een tekst voor onze website. 
  • De teksten zijn niet langer dan één bladzijde ('A4-tje').
  • We vragen u de tekst te lezen en te kijken of u begrijpt wat er staat en of het aansluit bij uw situatie. U kunt ook een lijst krijgen met punten waarop u kunt letten.
  • U geeft tips aan ons door hoe de tekst beter kan. Dat kan via e-mail. Doet u dat liever telefonisch? Dan kan dat ook. Laat het dan wel even weten via lezerspanel@arnhem.nl. We verzamelen alle tips en verwerken die in de tekst.
  • De nieuwe tekst sturen wij u ook toe, zodat u kunt zien wat we ermee hebben gedaan.

Hoe gaat de aanmelding

Als u mee wilt doen met het lezerspanel, dan meldt u zich per mail aan met uw naam en telefoonnummer. U krijgt een bevestiging toegestuurd. Daarna nemen wij telefonisch contact met u op om kennis te maken. Ook geven we nadere uitleg en kunt u vragen stellen.