Alle nieuwsberichten RSS icoon

Hier vindt u een overzicht van de nieuwsberichten van de gemeente Arnhem van de afgelopen maand.

 • Burgemeester Arnhem geeft noodbevel af

  24 november 2021

  Vanwege ernstige verstoring van de openbare orde bij de Steenstraat/ Velperpoortstation in Arnhem, heeft burgemeester Ahmed Marcouch dinsdag 23 november op basis van artikel 175 gemeentewet een noodbevel afgekondigd. De circa 150 aanwezigen hadden gereageerd op de oproep naar het gebied komen om de orde te verstoren. Er werd onder andere gevaarlijk vuurwerk afgestoken en naar de politie gegooid.

 • Misstanden gevonden in massagesalons omgeving Steenstraat

  24 november 2021

  Woensdag 23 november heeft een breed samengesteld interventieteam drie massagesalons in de omgeving van de Steenstraat gecontroleerd op bedrijfsvoering en uitbuiting. In alle drie de salons zijn vreemdelingen aangetroffen die illegaal aan het werk waren. Bij één locatie zijn signalen van illegale bewoning aangetroffen. De controle is onderdeel van de integrale aanpak van overlast, vuil en criminaliteit in de Steenstraat en omgeving.

 • Arnhem kleurt oranje voor stoppen van geweld tegen vrouwen

  23 november 2021

  Arnhem sluit zich ook dit jaar aan bij de internationale campagne Orange the World, over het stoppen van geweld tegen vrouwen. Daarom kleuren vanaf 25 november vele Arnhemse gebouwen en locaties oranje.

 • Bouw eerste grote zonnepark van Arnhem gestart

  23 november 2021

  De eerste palen zijn geslagen en daarmee is de bouw gestart van Zonnepark Koningspleij in Arnhem. Een grote stap in de verduurzaming van Arnhem. Gemeente Arnhem werkt voor de ontwikkeling van het park langs de Pleijroute (N325) samen met Sunvest Ontwikkeling.

 • Kwekerijen gesloten nog voor ze er zijn

  19 november 2021

  Burgemeester Ahmed Marcouch sloot donderdagmiddag 18 november voor het eerst 2 kwekerijen die er nog niet zijn. Uit de Opiumwet past hij de nieuwe bevoegdheid toe om panden te sluiten om de voorbereidende handelingen die worden waargenomen.

 • Bouw bedrijfsruimtes voor creatieve ondernemers en sociale huurwoningen in Coehoorn bijna van start

  15 november 2021

  Aan de rand van het Coehoornpark staat Did Vastgoedontwikkeling klaar voor de bouw van 24 sociale appartementen en bedrijfsruimtes voor creatieve ondernemers. Vlak naast de plek waar de Vereniging Cohousing Arnhem een appartementengebouw ontwikkelt.

 • Arnhemse bassischolen besteden aandacht aan Week tegen Kindermishandeling

  15 november 2021

  Vandaag start de Week tegen Kindermishandeling. In deze week besteden diverse Arnhemse basisscholen aandacht aan het onderwerp. De gemeente, het Sociaal Wijkteam, basisscholen, Rijnstad en Veilig Thuis hebben een toolbox samengesteld om op school in de les te gebruiken.

 • Raad stelt Begroting 2022 nagenoeg ongewijzigd vast

  12 november 2021

  Op woensdag 10 november stelde de Arnhemse gemeenteraad de Begroting 2022 vast. Er werden daarnaast diverse amendementen en moties aangenomen, maar die leidden niet tot grote financiële wijzigingen.

 • Arnhem geeft voorrang aan vernieuwing van het Stadstheater

  12 november 2021

  Arnhem geeft voorrang aan vernieuwing van het Stadstheater. Introdans en Toneelgroep Oostpool krijgen bijdrage voor huisvesting. Arnhem gaat € 54,5 miljoen investeren in het Stadstheater. De vernieuwing van het theater duldt geen uitstel meer en krijgt prioriteit.

 • Duurzame aanpak voor het verwarmen van huizen in Arnhem

  11 november 2021

  In 2050 wordt er in Nederland geen aardgas meer gebruikt om huizen te verwarmen. In het Klimaatakkoord zijn hierover afspraken gemaakt. Omdat het voor iedereen belangrijk is om op tijd te weten waar men aan toe is, stellen alle gemeenten een Transitievisie warmte op. Zo ook in Arnhem. De visie geeft op basis van onderzoek aan in welke buurten we denken het eerst de overstap naar een andere warmtebron te kunnen maken en welke mogelijke alternatieven daarvoor beschikbaar zijn. Ook geeft de visie aan welke wijken waarschijnlijk pas later aan de beurt zijn.

 • Steunouder voorkomt uithuisplaatsingen

  05 november 2021

  Deze week is het Week van de Pleegzorg. Arnhem grijpt deze week aan om een preventieve vorm van pleegzorg onder de aandacht te brengen: steunouders. Steunouders bieden ondersteuning in een gezin waar ouders behoefte hebben om tijdelijk voor een dag of dagdeel per week ontlast te worden in de opvoeding van hun kind.

 • Extra steun voor Arnhemse zzp’ers en kleine ondernemers

  05 november 2021

  Arnhemse zzp’ers en kleine ondernemers die geraakt zijn door de coronacrisis kunnen bij de gemeente een voucher van € 500 aanvragen. Zij kunnen deze waardebon gebruiken voor hulp om hun bedrijf weer goed op de rit te krijgen of om hun onderneming aan te passen aan de nieuwe realiteit die onder invloed van corona is ontstaan.

 • Joop Toeter krijgt Arnhems Meisje van burgemeester Marcouch

  05 november 2021

  Voedselbankcoördinator Joop Toeter (Arnhem, 1947) heeft donderdag 4 november tot zijn grote verrassing het Arnhems Meisje gekregen, de speciale hommage voor wie zich jarenlang buitengewoon inzet voor de stad Arnhem.

 • 1000 m2 tweedehands betonvloer hergebruikt in nieuwe sporthal

  Zo’n 1000 m2 betonvloer uit een oud kantoorpand van de provincie Gelderland wordt hergebruikt in een sporthal die de gemeente Arnhem bouwt. De producent die de vloerplaten in 1986 maakte, doet mee met het project. Vandaag zetten Gelders gedeputeerde Jan Markink, wethouder Bob Roelofs van Arnhem en directeur Bas van Amstel van Dycore hun handtekening onder deze samenwerking. Een nieuwe betonvloer kost ongeveer 70 ton CO2. Een groot deel daarvan wordt door het hergebruiken bespaard.

 • Gemeente Arnhem op koers om in vijf jaar 40% CO2-reductie te realiseren

  02 november 2021

  Als we op deze weg doorgaat met de ingezette duurzaamheids- en milieumaatregelen, dan ligt ze op koers om in 2023 40% meer CO2-reductie te realiseren dan in 2018 nog het geval was.

 • Tekstwagens inbraakpreventie

  02 november 2021

  Van 3 tot en met 8 november komt u op verschillende invalswegen tekstwagens en lichtkranten tegen met daarop informatie over inbraakpreventie. Het is bedoeld als een geheugensteuntje om een inbraak tijdens de donkere dagen te voorkomen. Samen dragen we dan bij aan het veilig wonen in de stad en de wijk.

 • Tijdelijke noodopvang vluchtelingen in Arnhem

  01 november 2021

  Door de verhoogde instroom van vluchtelingen en de ontstane crisis wat betreft opvang zet het college zich de komende maanden in voor tijdelijke noodopvang voor vluchtelingen. Het college en het COA zijn in gesprek over 300 plekken verdeeld over 2 locaties in Arnhem.

 • Woningbouw Gashouderskwartier kan starten

  01 november 2021

  Doorbraak in Gashouderskwartier. Recyclingbedrijf Van Houtum gaat verhuizen en de bezwaren op de omgevingsvergunning zijn ingetrokken. Voor kopers van de geplande woningen betekent dit het einde aan een lange tijd van onzekerheid. Ook voor De Smidse is het bezwaar tegen woningbouw weggenomen. Dat hebben de gemeente Arnhem, Van Houtum en De Smidse afgesproken.