Velperweg wordt veiliger en groener

De Velperweg wordt weer de statige en groene bomenlaan die het ooit was. De bestaande bomen krijgen ruimte om verder uit te groeien, zodat het koeler is en er minder wateroverlast is na hevige regenval. Aan beide kanten van de weg komen er brede vrij liggende fietspaden. Ook worden de rijbanen smaller, zodat er minder hard wordt gereden. Dat staat in het voorlopig ontwerp van de ‘Renaissance van de Velperweg’, dat het college van Burgemeester en Wethouders deze week vaststelde. Met het project is € 8,4 miljoen gemoeid.

Wethouder mobiliteit Nermina Kundić: ‘Ooit was de Velperweg een prachtige laan die de landgoederen met elkaar verbond. Ook vandaag voert de weg langs prachtige landgoederen en monumentale panden. Maar de Velperweg zelf is een brede onveilige weg met vooral veel asfalt. Met het project “Renaissance van de Velperweg” krijgt deze weg de uitstraling die het 100 jaar geleden ook had: een statige bomenlaan.’ Het gaat om het deel van de Velperweg vanaf de Raapopseweg tot aan Velp, een lengte van circa 1,6 kilometer.

Brede fietspaden, smallere rijbaan

De huidige Velperweg is een brede asfaltlaan en nodigt uit tot snel rijden. Voor fietsers is er een te smalle fietsstrook. Al met al niet zo veilig. In het ontwerp komen fietspaden van 2,5 meter breed van beide zijden van de Velperweg. De fietspaden worden met een groenstrook gescheiden van de rijbaan. Er komen daarnaast meer vluchtheuvels, zodat voetgangers veiliger kunnen oversteken.

De kruising Velperweg-Remagenlaan-Bronbeeklaan wordt een rotonde. Dat is beter voor de doorstroming van het verkeer en bovendien ook veiliger voor fietsers en auto’s. Ook buslijn 1 zal van de nieuwe rotonde profiteren.

Vrijliggende fietspaden

Het totale project kost circa € 8,4 miljoen. Daarvan komen € 3,8 miljoen voor rekening van de gemeente. De provincie Gelderland draagt circa € 1,2 miljoen bij voor het aanleggen van vrijliggende fietspaden en het voor fietsers veiliger maken van de kruising van de Velperweg met de Oude Velperweg. ‘Om meer mensen op de fiets te krijgen, ondersteunen we gemeenten bij het verbeteren van fietspaden. Niet alleen voor comfortabele fietspaden, maar ook verkeersveiliger fietspaden. Want fietsen is gezond en duurzaam’, aldus Gelders gedeputeerde voor mobiliteit Helga Witjes. Ook andere overheden zoals het waterschap Rijn IJssel en de ministeries OCW en I&W betalen mee.

Regenwater beter afvoeren

Door het vele asfalt kan regenwater nu na een fikse regenbui niet goed weg. Bovendien zijn de kruinen van de bestaande bomen relatief klein, waardoor er in de zomer hittestress is. In het ontwerp komen krijgen bomen meer ruimte om uit te groeien en voor schaduw te zorgen. Ook wordt asfalt vervangen door groen, waardoor het regenwater beter kan worden afgevoerd.

Veel overleg met bewoners

Het afgelopen jaar zijn er diverse gesprekken met bewoners geweest. Op een aantal bewonersbijeenkomsten zijn de eerste schetsen en het voorlopig ontwerp besproken en bewoners zijn uitgenodigd om via de mail hun mening en suggesties te geven. Dit is in het Voorlopig Ontwerp (pdf, 1,5MB) verwerkt. Zo koos het merendeel van de bewoners bijvoorbeeld voor het gedeelte tussen de Prümelaan en Huijghenslaan voor het vervangen van de huidige lindebomen door nieuwe bomen. Daarbij hebben de bewoners specifiek gevraagd om bomen te planten die al een behoorlijke omvang hebben. Zo krijgt de nieuwe Velperweg meteen meer allure. Bij het gedeelte tussen de Huijghenslaan en Julianalaan viel de keuze unaniem voor de variant met fietspad langs de rijbaan in plaats van een fietsstraat over de parallelweg. Daarnaast is het Voorlopig Ontwerp besproken met diverse belanghebbenden, zoals de Stichting Bronbeek, woonzorgcentrum Vreedenhoff, het Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten en de Fietsersbond.