Parkeervergunning bedrijven

Is uw bedrijf gevestigd in Arnhem, dan kunt u in aanmerking komen voor een parkeervergunning bedrijven.

Voorwaarden

Om voor een parkeervergunning voor een bedrijf in aanmerking te komen moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • Het bedrijf moet gevestigd zijn in één van de volgende wijken: Binnenstad (het gebied tussen de Singels en de Rijnkade), Stationsgebied, Transvaalbuurt, Spijkerkwartier, Spoorhoek, Sint Marten, Burgemeesterskwartier, Heijenoord, Nieuwe Kadekwartier.
 • Er is bij het bedrijf geen parkeervoorziening op eigen terrein.
 • De parkeervergunning voor bedrijven wordt op kenteken uitgegeven. In het digitale parkeerloket kunt u makkelijk zelf het kenteken wijzigen.
 • Per bedrijf en/of per vestigingsadres wordt slechts 1 parkeervergunning afgegeven, ook al staan er meerdere rechtspersonen op hetzelfde adres ingeschreven.
 • In de Burgemeesterswijk, in Heijenoord, de Transvaalbuurt en het Nieuwe Kadekwartier kunnen 2 parkeervergunningen per adres worden verstrekt, onder aftrek van de parkeermogelijkheden op eigen terrein.
 • In het Spijkerkwartier worden per bedrijf en/of vestigingsadres maximaal 1 bedrijfsvergunning, die 24 uur per dag geldig is, en twee bedrijfsvergunningen die van maandag tot en met zondag van 07.00 tot 19.00 uur geldig zijn, verstrekt.
 • Als bedrijf kunt u geen bezoekersparkeervergunning aanvragen.

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met het parkeerservicebureau P1 via telefoonnummer 026-3775900.
Vanwege de weer aangescherpte maatregelen is het parkeerservicebureau van P1 aan de Langstraat alleen geopend op afspraak. Hier kunt u online een afspraak maken.

Soorten bedrijfsvergunningen

Er zijn 2 soorten bedrijfsvergunningen;

 1. maandag t/m zondag van 07.00 tot 19.00 uur
 2. maandag t/m zondag van 00.00 - 24.00 uur, dus 24/7

Kosten

Een parkeervergunning voor bedrijven kost:

maandag t/m zondag 07.00 - 19.00 uur € 307 per jaar
maandag t/m zondag 07.00 - 19.00 uur € 172 per half jaar
maandag t/m zondag 00.00 - 24.00 uur € 522 per jaar
maandag t/m zondag 00.00 - 24.00 uur € 277 per half jaar

Gegevens wijzigen

Gaat u verhuizen? Geef dit dan door aan de balie van het parkeerservicebureau P1. Het parkeerservicebureau is gevestigd in de parkeergarage Rozet aan de Langstraat 10 in Arnhem. U kunt uw adreswijziging ook doorgeven via parkeerservicearnhem@p1.nl. Er zal dan opnieuw worden beoordeeld of u nog aan de voorwaarden voldoet om de vergunning te krijgen.

Registreert u uw vergunning op kenteken, dan kunt u het kenteken via MijnAccount kosteloos en zo vaak u wenst, wijzigen.

Vergunning beëindigen

Als u uw vergunning wilt beëindigen, dan kunt u dit doorgeven via het digitaal parkeerloket of aan de balie van het parkeerservicebureau P1. Complete niet-gebruikte maanden worden aan u terugbetaald.

Gebiedsindeling vergunninghouders

Afhankelijk van het adres van uw bedrijf ontvangt u een parkeervergunning voor een bepaald gebied (sector). Bekijk de sectorindeling van vergunninghoudersplaatsen in de gemeente Arnhem.

Waar mag u parkeren?

Afhankelijk van de sector waarvoor u een vergunning heeft, kunt u op verschillende plaatsen parkeren met uw vergunning. Hieronder vindt u per sector een overzicht van de plaatsen waar u mag parkeren:

 • Sector A: Centrum - betaalde plaatsen - vergunninghoudersplaatsen
 • Sector B: Lombok - vergunninghoudersplaatsen
 • Sector C: Heijenoord / Burgemeesterswijk - betaalde plaatsen - Burgemeesterswijk midden uitsluitend op vergunninghoudersplaatsen
 • Sector D: Spoorhoek - vergunninghoudersplaatsen
 • Sector E: Spijkerkwartier - vergunninghoudersplaatsen
 • Sector F: Transvaal - betaalde plaatsen - vergunninghoudersplaatsen
 • Sector G: Molenkom vergunninghoudersplaatsen
 • Sector K: St. Marten - vergunninghoudersplaatsen
 • Sector M: Nieuwe Kadekwartier - betaalde plaatsen