Ontheffing rijden in het voetgangersgebied

In het voetgangersgebied in Arnhem kunt u laden en lossen van maandag tot en met zaterdag van 06.00 uur tot 11.00 uur.

Wilt u buiten deze tijden rijden in het voetgangersgebied? Dan moet u een ontheffing aanvragen voor het rijden in het voetgangersgebied.

Naast een ontheffing voor rijden in het voetgangersgebied is er voor sterk vervuilende vrachtwagens en personenwagens ook een ontheffing nodig voor rijden in de Milieuzone.

Er zijn 4 soorten ontheffingen mogelijk.

1. Dagontheffing

U moet aantonen dat toegang tot het voetgangersgebied niet mogelijk is van 06.00 tot 11.00 uur en dat uw motorvoertuig benodigd is voor de werkzaamheden. De ontheffing wordt maximaal 3 keer per maand aan 1 natuurlijke of rechtspersoon verstrekt en is alleen geldig op de dag die is vermeld op de ontheffing.

Aanvragen

Een dagontheffing kunt u aanvragen via ons digitaal parkeerloket.

Daarnaast kunt u deze aanvragen bij het parkeerservicebureau P1, Langstraat 10, 6811 JA Arnhem Tel: 026-3775900.

2. Incidentele ontheffing

Bij een verhuizing of werkzaamheden in het voetgangersgebied die meer dan 1 werkdag in beslag nemen, waarbij de benodigde goederen, materialen en gereedschappen niet binnen de expeditietijden en niet op andere wijze dan met een motorvoertuig vervoerd kunnen worden, bestaat de mogelijkheid een incidentele ontheffing aan te vragen voor maximaal 3 achtereenvolgende werkdagen.

Aanvragen

Een incidintele kunt u aanvragen via ons digitaal parkeerloket.

Een incidentele ontheffing kunt u aanvragen bij het parkeerservicebureau P1, Langstraat 10, 6811 JA Arnhem. P1 is ook bereikbaar via telefoonnummer: 026-3775900.

3. Vaste ontheffing
 • Voor bewoners, bedrijven en instellingen die in het voetgangersgebiedwoonachtig of gevestigd zijn en die beschikken over een eigen parkeergelegenheid. Met deze ontheffing mag men buiten de laad-/lostijden via de kortste route van en naar de eigen parkeerplaats rijden.
 • Voor bewoners, bedrijven of instellingen die in het voetgangersgebied woonachtig of gevestigd zijn zonder eigen parkeerplaats bestaat de mogelijkheid een ontheffing aan te vragen voor het rijden, laden en lossen tussen 18.00 en 20.00 uur en op koopavonden van 21.00 tot 23.00 uur. De vaste ontheffing is voor bewoners in het voetgangersgebied onbeperkt geldig. Voor bedrijven en instellingen is de ontheffing 5 jaar geldig.

Aanvragen

De behandeltermijn van een aanvraag voor een vaste ontheffing bedraagt in principe 8 weken. U wordt geadviseerd om uw aanvraag tijdig in te dienen.

Online aanvragen

4. Vaste ontheffing voor bijzondere situaties

Een ontheffing voor bijzondere situaties kan worden verleend aan inzamelaars bedrijfsafval/ papier, netwerkbeheerders, beveilingingsdiensten, glazenwassers, gemeentelijke diensten, marktlui, vishandel, catering, apothekers, huisartsen en verloskundigen of aan bedrijven die meer dan 15 afleveradressen per dag in het voetgangersgebied hebben.

De behandeltermijn van een aanvraag voor een vaste ontheffing bedraagt in principe 8 weken. U wordt geadviseerd om uw aanvraag tijdig in te dienen.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag worden kosten berekend (Legesverordening 2023):

 • Vaste ontheffing bewoner met parkeerplaats: € 191
 • Vaste ontheffing bewoner zonder parkeerplaats: € 94
 • Vaste ontheffing onderneming/instelling met parkeerplaats: € 478
 • Vaste ontheffing bijzondere situaties: € 478
 • Elk volgende duplicaat: € 27
 • Vaste ontheffing onderneming/instelling zonder parkeerplaats: € 238
 • Elk volgende duplicaat: € 27
 • Adreswijziging: € 50
 • Incidentele ontheffing: € 14,70
 • Dagontheffing: € 14,70

Extra vignet of leesbaar duplicaat

Wilt u een extra vignet? Dan kunt u een duplicaat ontheffing aanvragen. Of is uw geldig vignet onleesbaar geworden? Dan kunt u deze laten vervangen bij parkeerservicebureau P1, Langstraat 10, 6811 JA, Arnhem, Tel: 026-3775900.