Gebruik openbare ruimte

Wanneer u in de openbare ruimte tijdelijk een object wilt plaatsen, dan heeft u hiervoor in veel gevallen een ontheffing nodig.

Een ontheffing oneigenlijk gebruik openbare grond (OGOG) heeft u nodig bij het plaatsen van een bouwafvalcontainer, steiger, bouwkeet, mobiele kraan, hoogwerker of bouwschutting. In sommige gevallen is een melding voldoende als u een bouwafvalcontainer of steiger wilt plaatsen.

Melding of ontheffing

Voor het plaatsen van een bouwafvalcontainer op verhard terrein (bijvoorbeeld een parkeerplaats) of een steiger buiten het centrum, winkelcentra en –straten volstaat in sommige gevallen een melding. In de spelregels per soort object hieronder leest u waar u aan moet voldoen voor het doen van een melding. Indien u niet aan de spelregels voldoet dient u een ontheffing aan te vragen.

Een melding geeft u minimaal 2 werkdagen voorafgaand aan de werkzaamheden door. 
Een ontheffing vraagt u minimaal 3 weken voorafgaand aan de werkzaamheden aan.

Onder "centrum" wordt verstaan:

Het centrum van Arnhem omsloten door, en inclusief, de Eusebiusbinnensingel, Velperbinnensingel, Velperplein, Jansbinnensingel, de binnenstadzijde van het Willemsplein, Nieuwe Plein, Nieuwe Oeverstraat, Kleine Oord, Broerenstraat, Turfstraat, omgeving Markt en Sabelspoort en Walburgstraat.

Spelregels per soort object

Kosten

Leges

U betaalt voor de aanvraag van een ontheffing €101 (Legesverordening 2021).  Leges moet u ook betalen als de ontheffing geweigerd wordt.

Waarborgsom

Voor het plaatsen van objecten op de openbare grond kan een waarborgsom worden berekend.

Aanvragen

Vergeet niet een tekening van de situatie toe te voegen! Uw aanvraag kan ter advisering worden voorgelegd aan de politie, brandweer en gemeentelijke afdelingen.

U kunt alleen een melding doen voor het plaatsen van een steiger of bouwafvalcontainer, mits u aan de overige spelregels voldoet. Voor alle andere objecten, zoals bijvoorbeeld een bouwkeet, mobiel toilet, hoogwerker of hijskraan dient u een ontheffing aan te vragen.

Melding oneigenlijk gebruik openbare grond

Ontheffing oneigenlijk gebruik openbare grond

Hoe lang duurt het?

De verwerking van de ontheffing kan tot 8 weken duren, maar de meeste aanvragen kunnen binnen 3 weken worden afgehandeld. De duur van de verwerking is onder andere afhankelijk van de omvang en volledigheid van de door u aangeleverde gegevens. Een melding, mits volledig en correct ingevuld, kunnen wij in 2 werkdagen afhandelen.

Weigering

Uw aanvraag kan worden geweigerd als:

  • er risico's zijn voor de openbare orde en veiligheid
  • de gevraagde ruimte niet beschikbaar is
  • een aanvraag te laat is ingediend
  • een aanvraag onvolledig is

Overige vergunningen en/of ontheffingen

Een OGOG regelt het gebruiken van de openbare grond. Bij het uitvoeren van bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden heeft u mogelijk ook nog andere vergunningen nodig, zoals een omgevingsvergunning of een ontheffing geluidhinder

Vragen

Voor vragen over het gebruiken van de openbare grond (OGOG) kunt u contact opnemen met de Afdeling Vergunning & Handhaving van de gemeente Arnhem via het contactformulier of 0800 -1809.

Voor vragen over omgevingsvergunningen of ontheffingen geluidhinder kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) via 026 - 377 1600 of via postbus@odra.nl.