Evenement organiseren

Om u op weg te helpen bij de organisatie van uw evenement vindt u op deze pagina informatie over het gemeentelijke beleid, de regels en tips.

De evenementenwegwijzer

Als u in Arnhem een evenement wilt organiseren is de Evenementenwegwijzer voor organisatoren (pdf, 177kB) een handig hulpmiddel. Hiermee krijgt u snel inzicht in waar u moet zijn voor bijvoorbeeld een verzoek om gebruik te maken van openbaar gebied, een vergunningaanvraag, subsidiemogelijkheden of informatie over publiciteit.

Algemene én specifieke regels bij evenementen

We hanteren een aantal algemene randvoorwaarden die gelden voor alle evenementen en alle locaties. Het gaat daarbij om regels op het gebied van geluid, openbare ruimte, afval en stadsreiniging, groen en ecologie, cultuurhistorie, verkeer en (brand)veiligheid. Om  overlast voor omwonenden en de belasting van de omgeving te beperken hebben we voor een 18 evenementenlocaties specifieke locatie-eisen vastgesteld. Meer informatie hierover vindt u in de Regels voor evenementen in de openbare ruimte (pdf, 3MB)

Er gelden landelijke regels voor de brandveiligheid van ‘overige plaatsen’. Deze regels zijn onder andere van toepassing bij evenementen in de openbare ruimte. De regels zijn te vinden in het ‘Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen’ op www.overheid.nl.

Evenementenvisie, ballonnen en dieren bij evenementen

Arnhem wil haar goede naam als evenementenstad verder uitbouwen. In de nieuwe evenementenvisie staat beschreven hoe we dit willen doen. Dit is een visie die aansluit bij de citymarketingdoelen van Arnhem: creatief, groen en ondernemend.

Oplaten van ballonnen bij een evenement

Als aanvulling op de Evenementenvisie heeft de gemeenteraad op 26 mei 2015 besloten dat we een actief ontmoedigingsbeleid voeren voor het oplaten van ballonnen tijdens evenementen. Dit houdt concreet in dat wij als voorschrift in een evenementvergunning opnemen dat het niet is toegestaan om tijdens evenementen ballonnen op te laten of ballonnen aan bezoekers uit te reiken. Bij door de gemeente (mede)georganiseerde of ondersteunde evenementen worden geen ballonnen uitgedeeld en geen ballonnen opgelaten. Bij het gebruik van ballonnen door burgers of verenigingen geniet een biologisch afbreekbare variant de voorkeur.

Deze voorschriften worden in de evenementvergunning opgenomen om de volgende redenen:

  • Losgelaten ballonnen kunnen in het milieu terecht komen, waar ze vervuiling veroorzaken.
  • Ballonnen kunnen in het water terecht komen, waar zij een bedreiging vormen voor waterdieren die verstrikt raken in de touwtjes aan de ballonnen.
  • Arnhem profileert zich als duurzame en groene stad en hierbij past het ontmoedigen van milieuvervuiling door ballonnen.

Dieren bij evenementen

Bij de inzet van dieren bij evenementen zullen organisatoren moeten voldoen aan welzijnseisen. De 5 vrijheden van Brambell worden hiervoor als pijler gebruikt. Dieren zijn vrij:

  • van dorst, honger en onjuiste voeding
  • van fysiek en fysiologisch ongerief
  • van pijn, verwondingen en ziektes
  • van angst en chronische stress
  • om hun natuurlijk (soorteigen) gedrag te vertonen. 

Evenementenpromotie

Wilt u evenementenpromotie doen in de openbare ruimte? Er zijn veel mogelijkheden, van banieren tot moving bilboards of little windows. Mail voor meer informatie naar evenementen@arnhem.nl.

Vergunning of melding

Voor het organiseren van een evenement in de openbare ruimte of in een gebouw, heeft u vaak een evenementenvergunning nodig. Voor een buurt- of wijkgebonden activiteit, expositie, culturele of sportieve gebeurtenis kunt u in de meeste gevallen volstaan met een digitale melding klein evenement.

Vragen?

Neem contact op met de contactpersoon uit de Evenementenwegwijzer voor organisatoren (pdf, 177kB). Voor algemene vragen over evenementen neemt u contact op met onze Afdeling Vergunningen via het contactformulier of telefoonnummer 0800-1809.