Evenementenvergunning

Wilt u een evenement organiseren op een openbaar terrein of in een gebouw, dan heeft u vaak een evenementenvergunning nodig.

Neem (bij (middel)grote evenementen) in een vroeg stadium contact op met de gemeente. De gemeentelijke contactpersonen denken graag met u mee en kunnen u in contact brengen met mogelijke samenwerkingspartners, u informeren over (gemeentelijke) subsidiemogelijkheden en uw evenement helpen promoten.

Voor een buurt- of wijkgebonden activiteit, expositie, culturele of sportieve gebeurtenis kunt u in de meeste gevallen volstaan met een digitale melding klein evenement.

Kosten

Een vergunning kost:

  • voor ideële doeleinden € 0
  • voor commerciële doeleinden met minder dan 500 verwachte bezoekers € 258
  • voor commerciële doeleinden met 501 tot 2500 verwachte bezoekers € 516
  • voor commerciële doeleinden met 2501 tot 10.000 verwachte bezoekers € 1.032
  • voor commerciële doeleinden met meer dan 10.000 verwachte bezoekers € 1.882

Zie Legesverordening 2022.
Ook als uw aanvraag wordt geweigerd moet u deze kosten betalen.

Wat u moet weten voordat u aanvraagt

Een aanvraag voor een evenementenvergunning dient minimaal 8 weken voor het evenement ingediend te zijn. De checklist aanvraag evenementenvergunning (pdf, 341kB) geeft u een overzicht van de gegevens die wij nodig hebben voor het in behandeling nemen en beoordelen van uw aanvraag. Lees voordat u een aanvraag indient eerst goed de checklist door. 
 

Als aanvulling op de checklist wordt ook van organisatoren verwacht dat zij een (beknopt) coronaprotocol aanleveren waarin wordt beschreven hoe wordt voldaan aan de coronamaatregelen. De geldende maatregelen staan beschreven in de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 (Twm), terug te vinden op www.overheid.nl.   

Landelijke regels voor brandveiligheid bij evenementen

Met ingang van 1 januari 2018 gelden er landelijke regels voor de brandveiligheid van ‘overige plaatsen’. Deze regels zijn o.a. van toepassing bij evenementen in de openbare ruimte. De nieuwe regels zijn te vinden in het ‘Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen’ op www.overheid.nl.

Aanvragen

Online aanvragen

Vergeet niet een tekening van de situatie toe te voegen. Uw aanvraag wordt ter advisering voorgelegd aan de politie, brandweer en gemeentelijke afdelingen.

Wanneer hoort u iets van ons?

De verwerking van uw aanvraag duurt tussen 3 en 8 weken, dit is onder andere afhankelijk van de omvang van het evenement en de volledigheid van uw aangeleverde gegevens.

Weigering

Uw aanvraag kan worden geweigerd als sprake is van:

  • risico’s openbare orde en veiligheid
  • risico’s volksgezondheid en milieu
  • een eerdere evenementaanvraag of vooraankondiging voor dezelfde datum en locatie
  • een te laat ingediende aanvraag
  • een onvolledige aanvraag

Vragen?

Neem contact op met de Afdeling Vergunning en Handhaving van de gemeente Arnhem via het contactformulier of telefoonnummer 0800 - 1809.