Regelingen en hulp voor ondernemers in verband met de coronacrisis

Op deze pagina vindt u meer informatie over regelingen en hulp voor ondernemers die getroffen zijn door de coronamaatregelen. Ook als u zich wilt heroriënteren op nieuwe bronnen van inkomsten of kampt met personele vraagstukken, bieden wij u hulp.

Heeft u vragen over onze regelingen? Mail dan naar ondernemen@arnhem.nl. Voor vragen over regelingen van de Rijksoverheid kunt u terecht bij de KVK-hotline op 0800-2117. 

Bent u een Arnhemse ondernemer met geldzorgen? Loket Geldzaken & Ondernemers kan u helpen met gratis financiële hulp op maat. 

Gratis ondersteuning voor ondernemers  

Veel Arnhemse ondernemers zoeken in deze moeilijke tijd naar nieuwe bronnen van inkomsten. Bent u ondernemer in Arnhem, heeft u behoefte aan ondersteuning en wilt u weten wat de mogelijkheden zijn? Geef u dan op voor een gesprek. Dan kijken we samen hoe we u hierbij kunnen helpen.

Er is ondersteuning mogelijk in de vorm van:

  • training, coaching en omscholing
  • hulp bij financiën
  • begeleiding naar (tijdelijk) werk in loondienst

Dat doen we niet zelf. De ondersteuning wordt gegeven door partners uit het bedrijfsleven met kennis en ervaring op deze gebieden. Zij kunnen u helpen om met een nieuwe en frisse blik naar uw bedrijf te kijken. Ondernemers die al hulp kregen, zijn hier enthousiast over.

Hoe?

We gaan met u in gesprek om te kijken welke ondersteuning u wilt en laten u zien wat de mogelijkheden zijn. Wij kijken samen welke ondersteuning voor u het meest passend is. Vervolgens zorgen we ervoor dat u op de juiste plek terecht komt waar u de hulp kunt krijgen. Dat kan binnen de gemeente zijn, maar ook bij één van onze samenwerkingspartners. Aan ons advies en aan de ondersteuning zijn geen kosten verbonden.

Voor wie?

Het maakt niet uit of u al financiële ondersteuning via de gemeente Arnhem krijgt of niet, alle Arnhemse ondernemers zijn welkom. 

Meld u aan

Vul bijgaand formulier (pdf, 52kB) in en mail deze naar ondernemen@arnhem.nl. Het formulier is digitaal in te vullen. Vermeld hierbij als onderwerp in de mail: 'Ondernemersondersteuning'. Wij nemen binnen een week contact met u op voor een afspraak.

Voucher voor kleine ondernemers

Bent u een kleine Arnhemse ondernemer, is uw bedrijf geraakt door de coronamaatregelen en wilt u uw onderneming nieuw leven inblazen? Dan kunt u bij ons een voucher aanvragen om hulp in te kopen voor maximaal 500 euro. U betaalt zelf een eigen bijdrage van 10% én de btw. 

Ondersteuning voor ondernemers met personele vraagstukken

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt. Er verdwijnen banen, werk verschuift en nieuw werk ontstaat. Dit vraagt dat mensen soms van baan moeten wisselen, of zich moeten aanpassen om hun werk te kunnen behouden. Het Regionaal mobiliteitsteam Midden-Gelderland (RMT) helpt mensen die daar extra ondersteuning bij nodig hebben. Het RMT is er óók voor werkgevers. Samen met netwerkpartners ondersteunt ze bedrijven en sectoren om hun personeel van werk naar werk te begeleiden. Of juist om nieuw personeel te vinden. 

Voor scholingsvraagstukken voor uw medewerkers, zoals om- en bijscholing, kunnen zij en u terecht bij het Leerwerkloket Midden-Gelderland.

Heeft u vragen over andere personele vraagstukken, vacatures of werving en selectie? Dan kunt u als werkgever vrijblijvend advies inwinnen bij het Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland.

Regelingen vanuit gemeente Arnhem

Tijdelijke Noodfonds Ondernemersfonds Arnhem

Stichting Ondernemersfonds Arnhem (SOFA) stelde per 6 april 2020 een Noodfonds in om de economische schade voor Arnhemse ondernemers door het coronavirus te beperken. In 2020 is ruim € 400.000 bijgedragen aan projecten en initiatieven die ervoor hebben gezorgd dat Arnhemse ondernemers alsnog omzet konden maken. 

Doordat de impact van de coronacrisis voor Arnhemse ondernemers nog niet voorbij is, heeft het bestuur van SOFA besloten het Noodfonds opnieuw open te stellen en om nog eens € 200.000 toe te voegen aan het budget. Meer informatie en de voorwaarden van het Noodfonds zijn te vinden op de website van het Ondernemersfonds.  

Subsidies op het gebied van evenementen, cultuur, sport, welzijn en zorg

Veel organisaties op het gebied van evenementen, cultuur, sport, welzijn en zorg kunnen door het coronavirus nu niet altijd aan hun verplichtingen voldoen. Daarnaast komt ook reguliere exploitatie soms onder druk te staan. Veel partijen waarmee we samenwerken, maken zich daarom zorgen om hun inkomsten. Hiervoor hebben we als gemeente bij subsidie- en opdrachtverstrekking de volgende uitgangspunten:

  1. We blijven de subsidie in de daarvoor gestelde termijnen betalen, zodat partijen geen liquiditeitsproblemen krijgen.
  2. We vragen partijen om daar waar dienstenverlening niet meer volgens afspraken mogelijk is, actief en creatief naar alternatieven te zoeken. Stem deze ook met ons af.
  3. We verwachten van partijen om kritisch te kijken of bepaalde kosten, die samenhangen met activiteiten die niet meer worden uitgevoerd, af te bouwen.
  4. Tussentijds of bij eindverantwoording bepalen we in redelijkheid hoe we tot vaststelling van het definitieve subsidiebedrag, hoogte van de opdracht kunnen overgaan. Ook hier ligt een verantwoordelijkheid bij de uitvoerende partijen.
Regelingen vanuit de Rijksoverheid en de Provincie

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

Mkb-ondernemers die direct geraakt zijn door de diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen, kunnen een Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) aanvragen. De tegemoetkoming vraagt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

De noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid (NOW) is er om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW is in plaats gekomen van de bestaande werktijdverkorting. Kijk voor het aanvragen of voor meer informatie op de website van het UWVof op de website van Rijksoverheid

Belastingmaatregelen

Het kabinet nam een aantal belastingmaatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om bijzonder uitstel van betaling aan te vragen voor belastingschulden. Ook kunt u uitstel vragen voor de betaling van inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Meer informatie leest u op de website van de Rijksoverheid.

Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA)

Flexwerkers die door de coronacrisis hun inkomsten (grotendeels) zijn kwijtgeraakt en geen uitkering kunnen krijgen, kunnen een aanvraag doen voor de tegemoetkoming TOFA. Meer informatie over deze regeling, de voorwaarden en het aanvragen is te lezen op de website van de Rijksoverheid