Economisch beleid

De Economische Agenda 2021 - 2025 geeft de hoofdlijnen weer van het gemeentelijk economisch beleid en de ambitie die we hebben met de economie van Arnhem.

De agenda (pdf, 687kB) is een co-productie van gemeente en ondernemers. Centraal staat de ambitie om op alle fronten een aantrekkelijke economische stad te zijn, met een gezonde, sterke en duurzame economie en voldoende banen. 

Uitvoeringsagenda

Jaarlijks maken we samen met ondernemers, bedrijven en instellingen gezamenlijk een uitvoeringsagenda (pdf, 436kB). 

Economische thema's

U kunt hier meer gedetailleerde economisch beleidskaders vinden over:

Regionale economie

We werken samen met onze partners in de regio aan het versterken van de economie. Binnen The Economic Board wordt samengewerkt door ondernemers, kennisinstellingen en overheid aan de economische topsectoren Energy, Food en Health. 
De gemeentelijk overheden werken regionaal samen in de regio Arnhem Nijmegen. Op het thema Economie werkt men aan de ambities: Profilering, vitale binnensteden, citymarketing, vrijetijdseconomie; Arbeidsmarkt en werkgelegenheid & Circulair en duurzaam.

Meer informatie vindt u hier: