Bijstand voor ondernemers

Advies, ondersteuning en bijstand voor ondernemers.

Bijstand voor ondernemers van 1 oktober t/m 31 december 2021
(Bbz en IOAZ)

Er zijn twee regelingen waarmee wij u mogelijk financieel kunnen helpen: 

 • via de Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen). Voor als het financieel even niet goed gaat met uw bedrijf, als u een bedrijf vanuit een uitkering wilt starten of als u een investering moet doen die de bank niet wil financieren.
 • met een IOAZ-uitkering (als u 55 jaar of ouder bent en wilt stoppen met uw bedrijf). De IOAZ–uitkering vult uw inkomen en dat van uw eventuele partner aan tot bijstandsniveau. 

Ondernemers die in Arnhem, Lingewaard en Overbetuwe wonen, kunnen hiervoor bij ons een aanvraag doen.

Wat kunt u aanvragen?

 • Bbz-uitkering (maximaal € 1.541,00* per maand netto voor samenwonenden; maximaal € 1.078,70* voor alleenstaanden). 
 • Bbz bedrijfskrediet*
 • IOAZ-uitkering* 

* De hoogte van een uitkering of krediet is afhankelijk van uw financiële situatie.

Voorwaarden 

Kijk eerst of u voor Bbz of IOAZ in aanmerking via www.krijgikbbz.nl (deze tool geldt voor beide regelingen). Daarmee bespaart u zichzelf en ons tijd en vergeefse moeite. 

Bbz-uitkering

Voor de Bbz is het nodig dat uw bedrijf levensvatbaar is. Dat betekent dat wij verwachten dat u na bijstandsverlening voldoende inkomen heeft om uw bedrijf voort te zetten en uw levensonderhoud kunt betalen. Van 1 oktober t/m 31 december zijn de voorwaarden voor de Bbz-uitkering versoepeld (Bbz light). U kunt in die periode aanvragen met terugwerkende kracht. Ook komt de vermogenstoets te vervallen. Kijk hier voor de voorwaarden.

Bbz bedrijfskapitaal

Voor de Bbz is het nodig dat uw bedrijf levensvatbaar is. Dat betekent dat wij verwachten dat u na bijstandsverlening voldoende inkomen heeft om uw bedrijf voort te zetten en uw levensonderhoud kunt betalen. Kijk hier voor de voorwaarden. 
 

IOAZ

Kijk hier voor de voorwaarden.

Aanvragen

Bbz-uitkering

Van 1 oktober t/m 31 december zijn de voorwaarden voor de Bbz-uitkering versoepeld (Bbz light). U kunt in die periode aanvragen met terugwerkende kracht. Ook komt de vermogenstoets te vervallen. 

Meesturen en online klaar zetten voor Bbz uitkering 

 • ID-bewijs of paspoort of vreemdelingendocument van uzelf en uw eventuele partner;
 • Kopie van uw privé bankpas of bankafschrift waarop uw naam en IBAN-nummer van uw privé rekening duidelijk leesbaar is; 
 • Als u een woning huurt: een kopie van uw huurovereenkomst;
 • Heeft u een VOF of BV: een uittreksel van uw inschrijving bij de KvK;
 • Als u een doorlopende arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft: een kopie van de polis met de laatste premie specificatie. 
 • Als u een partner heeft: een ingescande of gefotografeerde handtekening van uw partner. De datum van ondertekening moet erbij staan en duidelijk zichtbaar zijn.

Als u een starter bent: 

 • Als u dat heeft: uw ondernemingsplan;
 • Een overzicht van uw huidige orders.

Als u een gevestigde of oudere of beëindigende ondernemer bent: 

 • Meest recente jaarrekening;
 • Uw laatste aangifte inkomstenbelasting.

Vragen? Bel 0800-1809 (werkdagen 09.00-12.00 uur) of mail uw vraag naar servicedeskbbzq4@arnhem.nl

Aanvraagformulier

Bbz bedrijfskapitaal 

Bel 0800-1809, werkdagen van 09.00-12.00 uur. Of mail dat u Bbz bedrijfskapitaal wilt aanvragen via bureauzelfstandigen@arnhem.nl. Vermeld uw naam, adres en telefoonnummer.

IOAZ 

Bel 0800-1809, werkdagen van 09.00-12.00 uur. Of mail dat u IOAZ wilt aanvragen via bureauzelfstandigen@arnhem.nl. Vermeld uw naam, adres en telefoonnummer.

Afhandeltermijn Bbz-uitkering

Wij proberen u zo snel mogelijk te helpen. Wij verwachten dat u binnen maximaal 4 weken een reactie van ons krijgt.

Inkomstenformulier invullen voor uitbetaling

Als u een uitkering krijgt, vergeet dan niet om elke maand rond de 24e een inkomstenformulier in te vullen via www.arnhem.nl/inkomstenformulier. Dat hebben wij nodig om uw uitkering uit te betalen.

U kunt geen Bbz krijgen, wat dan?

Als u geen Bbz kunt krijgen, kijk dan of u voor andere bijstand in aanmerking komt via https://www.arnhem.nl/Inwoners/werk_en_inkomen.  

U kunt via ons ook kosteloos professionele hulp krijgen. Zoals coaching, bijscholing, hulp bij geldzaken en boekhouding, loopbaan coaching, begeleiding naar werk. Kijk voor meer informatie op www.arnhem.nl/ondernemersondersteuning.