Bijstand voor ondernemers

Startende en gevestigde ondernemers kunnen financiële hulp, ondersteuning en advies vragen.

 • Via de Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen). Voor als het financieel even niet goed gaat met uw bedrijf, als u een bedrijf vanuit een uitkering wilt starten of als u een investering moet doen die de bank niet wil financieren. 
 • Via een Bbz-bedrijfskrediet. Dit is een lening, bedoeld voor ondernemers die geen lening kunnen krijgen bij commerciële geldverstrekkers. 
 • Via een IOAZ-uitkering. IOAZ staat voor 'Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen'. Deze uitkering is voor als u 55 jaar of ouder bent en wilt stoppen met uw bedrijf. De IOAZ–uitkering vult uw inkomen en dat van uw eventuele partner aan tot bijstandsniveau. 

Ondernemers die in de gemeenten Arnhem, Lingewaard en Overbetuwe wonen kunnen hiervoor bij ons een aanvraag doen. In alle gevallen is de hoogte van de uitkering of het krediet afhankelijk van uw financiële situatie. 

Voorwaarden en aanvragen 

Voor de regelingen gelden elk verschillende voorwaarden. Ook verschilt de wijze van aanvragen. Kijk voor u een aanvraag eerst of u voor Bbz of IOAZ in aanmerking via www.krijgikbbz.nl

Bbz

Voorwaarden

 • U bent een startende ondernemer, een gevestigde ondernemer of een oudere ondernemer of u wilt stoppen met uw onderneming. 
 • Als startende of gevestigde ondernemer kunt u alleen een Bbz-uitkering en/of Bbz-bedrijfskapitaal krijgen als uw bedrijf levensvatbaar is. Levensvatbaar betekent dat wij verwachten dat u na bijstandsverlening voldoende inkomen heeft om uw bedrijf voort te zetten en dat u uw levensonderhoud kunt betalen. 
 • De voorwaarden en mogelijkheden van het Bbz zijn niet voor iedere ondernemer hetzelfde. U vindt de voorwaarden van een Bbz-uitkering en/of een Bbz-bedrijfskapitaal op de website van het KvK Ondernemersplein. U kunt ook de Bbz-check doen via www.krijgikbbz.nl

Aanvragen

U kunt een Bbz-uitkering en/of een Bbz-bedrijfskapitaal online aanvragen. Vraag uw Bbz-uitkering op tijd aan. Deze uitkering gaat namelijk pas in op de datum waarop u de aanvraag heeft gedaan. Bent u geen ondernemer, dan kunt u geen aanvraag doen voor Bbz. Kijk dan voor andere mogelijkheden op Werk en inkomen

Aanvragen

Meesturen

U moet documenten en gegevens van uzelf, uw bedrijf, uw eventuele partner en uw eventuele minderjarige kinderen met uw aanvraag meesturen. De documenten en gegevens die u al bij een eerdere aanvraag heeft overlegd, hoeft u niet opnieuw op te sturen. 

Wij adviseren u om de volgende documenten (voor zover op u van toepassing) digitaal op te slaan voordat u de aanvraag gaat doen. 

Van u en uw eventuele partner

 • Een identiteitsbewijs, paspoort of vreemdelingendocument.
 • De bankafschriften van alle privé en zakelijke rekeningen, zowel betaal- als spaarrekeningen. Het gaat om alle afschriften van 3 maanden voor uw aanvraag tot aan de datum van uw aanvraag. Op de afschriften moet het rekeningnummer, naam rekeninghouder, actuele saldo en bij- en afschrijvingen vermeld staan.
 • Vermogensgegevens, zoals erfenis, levensverzekering, lijfrentepolis, wallet cryptovaluta, aandelen, onroerend goed.
 • Uw polis ziektekostenverzekering.
 • Als u een woning huurt: een kopie van uw huurovereenkomst.
 • Als u een koopwoning heeft: koopakte, hypotheekakte, saldo hypotheekschuld, bewijs te betalen rente, aflossing en opstalverzekering, laatste aanslagen gemeentelijke belastingen, de voorlopige teruggave van de belastingdienst inzake hypotheekrenteaftrek en indien van toepassing de kosten van de VvE (vereniging van eigenaren). 
 • Heeft u een arbeidsongeschiktheidsverzekering: kopie van de polis en premiespecificatie. 
 • Als u een partner heeft: een ingescande of gefotografeerde handtekening van uw partner. De datum van ondertekening moet erbij staan, duidelijk zichtbaar en actueel zijn.
 • Gegevens met betrekking tot inkomsten buiten het bedrijf, zoals voorlopige teruggave belastingdienst, loondienst, studiefinanciering (WSF/WTOS), uitkering etc.
 • Een overzicht van schulden of geldleningen en van elke schuld het bewijsstuk.
 • BKR-verklaring (Bureau Krediet Registratie te Tiel).
 • Polis arbeidsongeschiktheidsverzekering.
 • Gegevens met betrekking tot echtscheiding.
 • Overige informatie die belangrijk is voor de afhandeling van de aanvraag.

Van uw bedrijf

 • Heeft u een vof of BV: een uittreksel van uw inschrijving bij de KvK en indien van toepassing de notariële aktes.
 • Een ondernemingsplan of doorstartplan.
 • Een overzicht van uw huidige orders of opdrachten.
 • Een overzicht van de tussentijdse winst/verlies in 2022.
 • Een balans, verlies- en winstrekening 2019, 2020 en 2021.
 • De aangiftes inkomstenbelasting van 2019, 2020 en indien aanwezig van 2021.
 • Recent debiteuren- en crediteurenoverzicht.
 • Het aankoop-/verkoopcontract van het bedrijf, met een overzicht van inventaris/goodwill.
 • Als u een bedrijfspand huurt: huurcontract van het bedrijfspand.
 • De vergunningen, nodig voor de rechtmatige uitoefening van uw bedrijf.
 • Bij faillissement: naam curator en de in uw bezit zijnde stukken betreffende de procedure.
 • Als u een bedrijfskapitaal aanvraagt: de afwijzingen van de kredietaanvraag bij banken.
 • Alle overige informatie die belangrijk is voor de afhandeling van de aanvraag.

Van alle inwonende minderjarige kinderen

 • De bankafschriften van alle betaal- en spaarrekeningen. Het gaat om alle afschriften van 3 maanden voor uw aanvraag tot aan de datum van uw aanvraag.
 • Vermogensgegevens, zoals erfenis, wallet cryptovaluta, polissen, aandelen, onroerend goed.
 • Gegevens met betrekking inkomsten, bijvoorbeeld uit loondienst, studiefinanciering (WSF/WTOS) of WW en/of WAJONG-uitkering.
 • Een overzicht van schulden of geldleningen en van elke schuld het bewijsstuk.

Afhandeltermijn 

Wij proberen u zo snel mogelijk te helpen. Wij verwachten dat u binnen maximaal 4 weken een reactie van ons krijgt.

Vragen 

Heeft u nog vragen, bel dan met onze klantenservice of mail uw vraag naar bureauzelfstandigen@arnhem.nl

IOAZ-uitkering

Voorwaarden

Kijk op het Ondernemersplein voor de voorwaarden die gelden voor het aanvragen van een IOAZ-uitkering.

Aanvragen

Wilt u IOAZ aanvragen, bel dan met onze klantenservice via telefoonnummer 0800-1809. We zijn bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur. Of mail dat u IOAZ wilt aanvragen via bureauzelfstandigen@arnhem.nl. Vermeld uw naam, adres en telefoonnummer.

Inkomstenformulier invullen voor uitbetaling

Als u een uitkering krijgt, vergeet dan niet om elke maand rond de 24e een inkomstenformulier in te vullen. Dit hebben wij nodig om uw uitkering uit te betalen.

U kunt geen Bbz krijgen, wat dan?

Als u geen Bbz kunt krijgen, kijk dan of u voor andere bijstand in aanmerking komt.