Vrijwilligersverzekering (ook voor mantelzorgers)

De gemeente Arnhem heeft een speciale verzekering voor vrijwilligers en mantelzorgers afgesloten.

Hoe komt u in aanmerking?

Alle vrijwilligers en mantelzorgers in Arnhem zijn automatisch verzekerd voor onder meer schade en ongevallen tijdens uw werk als vrijwilliger of mantelzorger. U hoeft daarvoor niets te doen. Behalve bij schade.

Voor wie is de verzekering?

De verzekering is voor iedere vrijwilliger en mantelzorger die in Arnhem woont en is ingeschreven, ongeacht waar u dat werk doet in Nederland. De polis geeft dekking voor de vrijwilliger zelf, niet de organisatie. 

Ook inwoners van andere gemeenten die vrijwilligerswerk doen of mantelzorger zijn in Arnhem zijn verzekerd:

 • ongeacht hun leeftijd
 • ook bij eenmalige activiteiten (er geldt geen minimum aantal uren)
 • ook bij kerkelijk werk en activiteiten georganiseerd door buurtverenigingen

Uitzonderingen

De verzekering geldt niet voor:

 • de vrijwillige brandweer
 • vrijwillige politie

Waaruit bestaat de verzekering?

 1. Een ongevallen-, ongevalleninzittenden- en persoonlijke eigendommenverzekering voor de vrijwilliger.
 2. Een aansprakelijkheidsverzekering voor de vrijwilliger/mantelzorger.
 3. Een aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen
 4. Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen.
 5. Een verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers/mantelzorgers.
 6. Een rechtsbijstandverzekering voor vrijwilligers/mantelzorgers.

Let op:

 • De verzekering vervangt niet uw eigen aansprakelijkheids- of ongevallenverzekering. Zeg die dus niet op!
 • De verzekering is een vangnetverzekering. Dat wil zeggen dat eigen verzekeringen of die van uw vrijwilligersorganisatie voor gaan.

Wat moet u doen bij schade?

Als u schade heeft opgelopen of veroorzaakt tijdens uw vrijwilligerswerk of mantelzorg, doet u het volgende.
 
Stap 1: U meldt zo snel mogelijk de schade bij de organisatie/persoon waarvoor u dat vrijwilligers/mantelzorgwerk doet. Doe indien nodig aangifte bij de politie (bijvoorbeeld bij diefstal).

Stap 2: Als u via een organisatie werkt, kan het zijn dat die de schade moet melden bij haar verzekeraar. Als u zelfstandig vrijwilligerswerk doet of mantelzorg verleent, moet u nagaan of de schade gedekt wordt door uw eigen verzekeringen.

Stap 3: Zorg dat u van uw vrijwilligersorganisatie of uw eigen verzekeringsmaatschappij een bevestiging krijgt over de dekking van de schade. Als de schade niet door uw vrijwilligersorganisatie of door uw eigen verzekeringsmaatschappij is verzekerd, of als de dekking niet dezelfde is als van de vrijwilligersverzekering van de gemeente Arnhem, dan kunt u een beroep doen op de vrijwilligersverzekering van de gemeente.

Stap 4: Wilt u een beroep doen op de gemeentelijke vrijwilligerspolis, download dan hier het schadeformulier (pdf 94,1 kB).

Stap 5: Vul het schadeformulier in. Onderteken het formulier en mail of stuur deze naar AON Risk Solutions. Daar heeft de gemeente de verzekering afgesloten.  

Mailadres: vrijwilliger_arnhem@aon.nl
Postadres
AON Risk Solutions
Postbus 6503
6503 GB Nijmegen

Zorg dat bij het schadeformulier, een kopie van de correspondentie met uw eigen verzekeringsmaatschappij zit en zorg ook voor kopieën van mogelijke aankoopnota's, rekeningen en andere zaken die de schade aangaan.

De behandeling van uw schade

Aon Risk Solutions zal schade met u afwikkelen. De gemeente wordt achteraf op de hoogte gebracht van de afwikkeling van de schade.

Waar kan ik terecht met vragen?

Voor vragen over de collectieve vrijwilligersverzekering kunt u terecht bij AON Risk Solutions. Daar heeft de gemeente Arnhem de verzekering afgesloten.

AON Risk Solutions
Kerkenbos 1061
6546 BB Nijmegen
Postbus 6575
6503 GB Nijmegen
E-mail: vrijwilliger_arnhem@aon.nl