Wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet

Per 1 januari 2022 wijzigt het woonplaatsbeginsel (Wet wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet). Er komen dan andere spelregels om te bepalen welke gemeente verantwoordelijk wordt voor de jeugdhulp. Deze gemeente betaalt ook de jeugdhulp.

Jeugdigen die nu jeugdhulp hebben, blijven dit gewoon houden

De jeugdhulp die uw (pleeg)kind ontvangt, verandert niet. Ook houdt uw (pleeg)kind dezelfde hulpverlener. 

Voor een aantal jeugdigen wordt een andere gemeente verantwoordelijk 

Voor de meeste jeugdigen blijven wij de jeugdhulp betalen. Voor een aantal jeugdigen wordt per 1 januari 2022 een andere gemeente (financieel) verantwoordelijk. Maar voor de duidelijkheid, de inhoudelijke zorg die uw (pleeg)kind ontvangt verandert niet. Ook blijft uw (pleeg)kind bij dezelfde hulpverlener. En pleegkinderen blijven in hun eigen pleeggezin. 

Als de zorg voor uw (pleeg)kind is ingezet door een wijkcoach en een andere gemeente verantwoordelijk wordt, laten wij dit voor het einde van het jaar persoonlijk aan u of aan uw (pleeg)kind weten. U ontvangt dan een brief met informatie over de nieuwe gemeente. Daarnaast zullen wij zorgen voor een zorgvuldige overdracht.

Waar kan ik vragen stellen?

Tot en met vrijdag 31 december 2021 kunt u met uw vragen terecht bij uw wijkcoach. Na 1 januari 2022 kunt u terecht bij uw contactpersoon bij de nieuwe gemeente. 

Wat verandert er verder?

  • In de huidige situatie wordt voor de vaststelling van het Woonplaatsbeginsel gekeken naar de woonplaats van de gezagsdrager van de jeugdige. 
  • In de nieuwe situatie wordt er gekeken naar de inschrijving van de jeugdige bij de Basisregistratie Personen (BRP) direct voorafgaand aan de zorgaanvraag. 

Meer informatie is te vinden op de website van de Tweede Kamer