Regenboogagenda 2020 - 2022

Nederland heeft 54 Regenboogsteden. Deze steden maken zich sterk voor het verbeteren van de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, trans- en intersekse personen (LHBTI personen). De 54 gemeenten hebben een intentieverklaring getekend, waarmee zij aangeven zich actief in te zetten voor sociale acceptatie en veiligheid van LHBTI personen. Arnhem is al sinds jaar en dag één van deze Regenboogsteden.

Arnhem regenboogstad

De gemeente Arnhem wil actief blijven bijdragen aan het bespreekbaar maken van het onderwerp LHBTI, het bestrijden van seksuele discriminatie en het bevorderen van het veiligheidsgevoel van LHBTI personen. Dit resulteerde in de Regenboogagenda 2020-2022 (pdf, 240kB). 

Hierin stimuleren we de bestaande samenwerking tussen betrokken organisaties continu, ondersteunen we nieuwe initiatieven en worden nieuwe partijen betrokken. Alle betrokken organisaties zetten zich in voor de organisatie, ontwikkeling en uitvoering van het LHBTI-beleid. 

‘Vrij te leven, ongeacht je geaardheid of gender identiteit, in een Arnhem dat eenzaamheid vóór is en contacten herstelt’. Burgemeester en wethouders, 7 juli 2020