Hulp bij dakloosheid

Bent u dak- of thuisloos? Zoek dan hulp. Er staan veel mensen voor u klaar. Bijvoorbeeld om u te helpen met een slaapplek, dagbesteding, een uitkering of medische hulp.

Persoonlijke hulp
 • Daklozenloket DAK. Hulp gemeente, GGD, Pactum en Straatzaken bij ondermeer briefadres, onderdak, uitkering. Beekstraat 63. Binnenlopen op maandag van 15.00 tot 18.00 uur en woensdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.
 • Kruispunt: Inloopspreekuur woensdag en donderdag van 10.00 tot 13.00 uur. Spoorwegstraat 13.
 • Sociaal Wijkteam: Bel 088-2260000 of ga naar de website van Wijkteams Arnhem.
 • Speciaal voor gezinnen: GGD. Telefoon: 088-3555500 (ma. t/m vr. 09.00 - 11.00 uur). Hulp en opvang bij dakloosheid | GGD Gelderland-Midden
Slaapplaatsen
Onderdak overdag
 • Volwassenen 26+: Iriszorg, Remisestraat 2; 088-6061600 of info@iriszorg.nl 
 • Volwassenen 26+: Kruispunt Spoorwegstraat 13; 10.00 - 13.00 uur en 16.30 - 19.00 uur (ma. t/m za.); 026-4433072 of via de website van Kruispunt         
 • Jongeren 18-26 jaar: Jonahuis, Sweerts de Landasstraat 77; 088-1991619 of de website van Pactum 
Eten en drinken
 • Kruispunt, Spoorwegstraat 13; ma. t/m za. 16.30 - 19.00 uur, zondag open van 10.00 - 13.00 uur; 026-4433072 of via de website van Kruispunt (alleen volwassenen)
 • Zondag 09.00 - 10.00 uur onder de John Frostbrug (kant van het centrum)
 • Soep- en broodjeskar Musispark op zondag 13.30 - 15.00 uur (bij tunneltje naar Eusebiusbinnensingel)
 • Soep bij de Soepfiets, elke maandag tussen 18.00 - 21.00 uur; start bij Rozet om 18.00 uur en daarna op andere plekken in het centrum. Wilt u weten waar? Bel 06-5643983 (Eva Petri)
Briefadres (postadres)
 • Geen vast woonadres? Dan kunt u in bepaalde situaties een briefadres aanvragen. Zo blijft u bereikbaar voor officiële instanties. Ga naar onze website
Inkomen
 • Werk en bijstand via onze website of 088-2260000 (sociaal wijkteam)
 • Telefonisch spreekuur Sociaal Raadslieden 026-3127999 (ma. t/m do. 13.30 - 15.00 uur)
Medische hulp
 • Spreekuur van verpleegkundige op dinsdag 10.30 - 12.00 uur bij Kruispunt, Spoorwegstraat 13