Rioolaansluitmelding

Met de rioolaansluitmelding geeft u aan de gemeente aan om afvalwater, regenwater, water uit beheer- of zinkputten, rioolwater of spoelwater via het gemeentelijk riool te gaan lozen.

Door deze melding en nadere regels over het hebben van een rioolaansluiting op het gemeentelijk riool beheert en onderhoudt de gemeente dit rioolstelsel.

Melding nodig?

Als u een rioolaansluiting wilt maken of wijzigen op het gemeentelijk riool moet u hiervan een melding doen bij de gemeente. Met ingang van 1 januari 2010 is de vergunningsplicht omgezet in een melding.

Voor het realiseren van een aansluiting kan het zijn dat de weg moet worden opengebroken. In dat geval heeft u ook een opbreekvergunning nodig. Deze wordt in de procedure meegenomen en moet ná de rioolaansluitmelding worden aangevraagd door specifieke aannemers.

Voorwaarden

  • Het is niet toegestaan om zelf het openbaar gebied op te breken. Dit wordt gedaan door specifiek door de gemeente Arnhem aangewezen aannemers.
  • Het werk zelf moet door een aannemer worden uitgevoerd die vermeld staat op de lijst die verkrijgbaar is via de Afdeling Beheer Riolering en Water van de gemeente Arnhem (mail naar sb-riool@arnhem.nl). Die aannemer vraagt vervolgens een opbreekmelding aan bij de gemeente Arnhem.
  • De vuilwaterafvoerleiding dient te worden uitgevoerd in de kleur grijs en mag enkel op het gemeentelijk vuilwaterriool worden aangesloten voor zover ter plaatse een gescheiden rioolstelsel aanwezig is.
  • De hemelwaterafvoerleiding dient te worden uitgevoerd in de kleur roodbruin en mag enkel worden aangesloten op het hemelwaterriool, voor zover ter plaatse een gescheiden rioolstelsel aanwezig is; Is sprake van een gescheiden rioolstelstel? In de gemeente Arnhem gelden verschillende rioolstelsels.
  • Ook mag niet zonder melding een hemelwaterafvoer aangesloten worden op het gemeentelijk rioolstelsel.Voor het hebben van een rioolaansluiting op het gemeentelijk riool gelden ook nadere regels, zie hiervoor artikel 4.3.2 derde lid van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Arnhem.
  • Binnen drie weken na het maken of wijzigen van een aansluiting dient een revisietekening van de aansluiting aan het college te worden overgelegd.

Kosten

  • Aan de rioolaansluitmelding zelf zijn geen kosten verbonden.
  • Aan het extra noodzakelijke opbreekformulier zijn ook geen kosten verbonden.
  • Wel zijn kosten voor de eigenaar verbonden aan de daadwerkelijke uitvoering van de rioolaansluiting op het gemeentelijk riool. In de offerte van specifiek door de gemeente Arnhem aangewezen aannemers zijn deze kosten meegenomen. Afhankelijk van de werkzaamheden inclusief het opbreken van de openbare grond (trottoirtegels, klinkers, asfalt e.d.) bedragen de kosten circa honderden euro's.

Bezwaar

Tegen een riool aansluitmelding of een opbreekmelding staat geen bezwaar/beroep open.

Zie Algemene Plaatselijke Verordening art. 4.3.2. en 4.3.6 Rioolaansluiting.

Melding rioolaansluiting

De melding kan worden gedaan door de eigenaar of aannemer (met toestemming van eigenaar). U kunt hiervoor het formulier Rioolaansluitmelding (pdf 47 kB) downloaden, invullen en opsturen naar Gemeente Arnhem, Afdeling Beheer Riolering en Water, Postbus 9200, 6800 HA  Arnhem.
Instemmingsverklaring van de grondeigenaar is vereist bij rioolaansluitmelding.
De rioolaansluitmelding dient tenminste 3 weken van tevoren te worden gemeld via het formulier Rioolaansluitmelding.

U krijgt binnen uiterlijk 2 weken een brief dat de melding is ontvangen met daarin nogmaals de voorwaarden waaronder de aansluiting op het gemeentelijk riool kan worden uitgevoerd.

Vragen?

Voor vragen over de rioolaansluitmelding kunt u mailen naar sb-riool@arnhem.nl.