Grofvuil

Grofvuil is huishoudelijk afval dat groot en zwaar is en niet in de ondergrondse restafval container of minicontainer voor restafval past. Grofvuil kunt u zelf wegbrengen of laten ophalen.

Voorbeelden van grofvuil zijn vloerbedekking, (kapot) meubilair, matrassen, hout of spaanplaat. Voor (grote) elektrische apparaten gelden aparte regels. Bouw- en sloopafval zoals puin, gips en isolatiemateriaal vallen niet onder het grofvuil, maar kunt u wel naar de afvalstations brengen. 

Grofvuil wegbrengen

In grofvuil zitten nog veel bruikbare grondstoffen. Daarom vragen we u het grofvuil zoveel mogelijk naar het afvalbrengstation te brengen. Daar wordt het grofvuil gescheiden, waardoor de grondstoffen opnieuw gebruikt kunnen worden.

Grofvuil kunt u in 2022 6 keer gratis bij het afvalbrengstation aanbieden tot een maximum van 6 kubieke meter (m3) per jaar. Komt u vaker of biedt u meer per keer aan? Dan wordt er per afvalstroom afgerekend. Bekijk de tarievenlijst.

Vergeet niet uw afvalpas en legitimatiebewijs mee te nemen. Deze zijn nodig om uw grofvuil naar het afvalstation te brengen. 

Grofvuil laten ophalen

U kunt grofvuil ook aan huis laten ophalen. Daar zijn wel kosten aan verbonden. De kosten voor het ophalen bedragen € 36,50 per m3 en het bedrag wordt bij het maken van de afspraak vooruit betaald. Maak online een afspraak bij PreZero om uw grofvuil op te laten halen. Telefonisch een afspraak maken is niet mogelijk.

Afspraak grofvuil ophalen

(openen in Google Chrome)

Grofvuil laten ophalen met Gelrepas

Huishoudens die in het bezit zijn van een Gelrepas mogen 2 keer per jaar gratis het grofvuil aan huis laten ophalen. Hierbij mag u in totaal niet meer dan 2 m3 grofvuil aanbieden. U moet hiervoor telefonisch een afspraak maken via de PreZero servicelijn, tel. 0800-3666999.

Aanbiedregels

Houdt u zich aan de volgende regels wanneer u grofvuil aanbiedt:

  • grote meubels zoveel mogelijk uit elkaar halen
  • losse stukken moet u bundelen
  • de bundels mogen maximaal 1,5 meter lang zijn en 15 kilo wegen
  • grofvuil moet op de afgesproken dag vóór 7.30 uur buiten worden gezet.
  • zet het grofvuil altijd aan de openbare weg, het liefst voor uw eigen woning. Zo kunt u erop toezien dat anderen er geen afval bij zetten.
  • zet grofvuil nooit zomaar op straat of naast een container, dat kan u een flinke boete opleveren.

Het grofvuil dat aan huis wordt opgehaald

Grofvuil wel opgehaald

Grofvuil niet opgehaald*

Vloerbedekking

Puin

Kapotte meubelen

Grof oud ijzer

Kapotte tuinmeubelen

Gips (platen)

Luxaflex

Zand, grond en grind

Hout

Autobanden

Spaanplaat

Geïmpregneerd hout en bielzen

Matrassen**

Boomstronken

 

Klein Chemisch Afval (KCA)

 

Glas

 

Oud papier en karton

 

Textiel

* Afval dat niet bij het grofvuil hoort en dat u niet thuis kunt laten ophalen, kunt u wel wegbrengen naar een van de afvalbrengstations

** Matrassen kunt u gratis op laten halen door 2Switch. U kunt hiervoor een afspraak maken: online via de inzamelwijzer van PreZero of telefonisch via de PreZero Servicelijn op 0800-3666999.

Milieubak voor klein grofvuil

U kunt klein grofvuil ook kwijt bij de Milieubak. De Milieubak staat 1 keer per kwartaal bij u in de buurt. Meer informatie over de afvalsoorten die u daarheen kunt brengen en de agenda vindt u op onze pagina over de Milieubak.