Afvalscheiding minima

Tot en met 31 mei 2021 was er een kwijtscheldingsregeling voor inwoners met een inkomen onder de inkomensgrens. De kwijtschelding gold voor het vaste tarief van de afvalkosten. Per 1 juni geldt een andere regeling.

Regeling na 1 juni 2021

Als uw inkomen lager is dan of gelijk is aan het wettelijk minimumloon, komt u in aanmerking voor kwijtschelding van het vaste deel van de afvalstoffenheffing. U hoeft dit deel van de heffing dan niet te betalen. Kijk voor meer informatie op de pagina Kwijtschelding aanvragen

Situatie tot en met 31 mei 2021

Minima betalen geen afvalstoffenheffing. De bedoeling was dat deze groep er niet op achteruit ging met het oude afvalsysteem (diftar), maar wel gestimuleerd werd om afval goed te scheiden.

Bij goed afval scheiden veranderde er niets

Bij de oude manier van afvalstoffenheffing werd het 'vaste deel' voor degene die in aanmerking kwam voor kwijtschelding volledig kwijtgescholden. Daarnaast was er een variabel deel: het aantal keren dat een restafvalzak in de ondergrondse container werd gegooid. Degene die voor kwijtschelding in aanmerking kwam, kon daarna maximaal een aantal zakken kosteloos wegbrengen.

Het variabele deel werd altijd achteraf op de aanslag in rekening gebracht. De zakken die in de periode 1 juli 2020 t/m 31 december 2020 zijn weggegooid, komen op de aanslag van 2021. U komt in aanmerking voor kwijtschelding van het variabele deel wanneer u kwijtschelding verleend krijgt over de aanslag van 2021.

Periode 1 januari - 31 mei 2021:

Huishouden Maximaal aantal 30 liter restafvalzakken
1 persoonshuishouden 19 zakken
2 persoonshuishouden 38 zakken
3 persoonshuishouden 57 zakken
4 persoonshuishouden 76 zakken
5 persoonshuishouden of meer 95 zakken

Meer of minder restafval

Als u vaker restafval weggooit dan de genoemde maximaal aantal restafvalzakken moet u betalen voor de extra restafvalzakken. U betaalt dan 80 cent per keer als u een 30 liter restafvalzak in de ondergrondse container gooit. Gooit u minder vaak restafval weg, dan ontvangt u het niet gebruikte storttegoed terug. Dat tegoed ontvangt u via de Gelrepas, mits u daarover beschikt.