Inspraak opkoopbescherming

Arnhem kent een grote druk op woningmarkt. Steeds vaker hebben mensen moeite met het vinden van een betaalbare koopwoning. Om starters en andere woningzoekenden meer kans te geven op een koopwoning willen we in Arnhem de opkoopbescherming invoeren.

De opkoopbescherming kan voorkomen dat goedkope en middeldure woningen worden opgekocht om daarna te worden verhuurd. We nemen deze maatregel in Arnhem omdat het aantal woningaankopen door investeerders flink is toegenomen, terwijl koopstarters steeds minder gemakkelijk aan een woning komen. 

Gevolgen huidige situatie

Door het opkopen van woningen voor verhuur komt de leefbaarheid van de wijk nog verder onder druk te staan. Huiseigenaren hebben vaak een grotere binding met hun omgeving, wat een positief effect heeft op de leefbaarheid in buurten en wijken. Verhuur van koopwoningen kan juist een negatief effect hebben op het woongenot en het leefklimaat in een galerij, straat of buurt. 

Wat is opkoopbescherming

Per 1 januari 2022 is het voor gemeenten mogelijk opkoopbescherming in te voeren. Gemeenten kunnen dan gebieden aanwijzen waarbinnen woningen na verkoop niet mogen worden verhuurd. De opkoopbescherming geldt voor woningen in het goedkope en middeldure segment. Er zijn namelijk meer van dit soort woningen nodig. In Arnhem zijn dat huizen met een WOZ-waarde van maximaal €325.000. De opkoopbescherming geldt niet voor de duurdere woningen. 

Na aankoop mag de woning 4 jaar niet worden verhuurd. Daarna vervalt het verbod. We kijken bij toetsing van de toekomstige opkoopbescherming naar de datum van inschrijving in de openbare registers van de akte van levering van de woonruimte aan een (nieuwe) eigenaar. De koopovereenkomst wordt vaak eerder ondertekend. Deze datum is daarom niet van belang bij de toetsing.

Praat mee over het voorstel

We merken dat inwoners behoefte hebben aan duidelijkheid of woningen in hun straat of buurt onder de bescherming zullen vallen. We vinden het belangrijk u als inwoner of belanghebbende invloed heeft op uw eigen leefomgeving. Daarom kunt u ons laten weten wat u van de opkoopbescherming vindt. De gemeenteraad kan met uw reacties een weloverwogen keuze maken en zo snel de opkoopbescherming invoeren.

Inspraakdocument bekijken en reageren

Tot en met 28 december ligt het inspraakdocument (pdf, 698kB) ter inzage en kan iedereen een reactie achterlaten. U kunt uw reactie sturen naar opkoopbescherming@arnhem.nl.

Hieronder leest u de belangrijkste punten uit het voorstel en meer informatie over het inspraakdocument.

De belangrijkste punten uit het voorstel

De opkoopbescherming geldt in Arnhem voor koopwoningen met een WOZ-waarde tot en met €325.000.

De opkoopbescherming geldt in wijken waar kan worden aangetoond dat het opkopen van woningen leidt tot zoveel schaarste dat starters nauwelijks kans maken op een woning. Of als de leefbaarheid van de wijk erdoor onder druk komt te staan.

Sommige Arnhemse wijken hebben al een dure woningvoorraad en een zeer goede leefbaarheidssituatie. Het is hier moeilijk aan te tonen dat verhuur heeft geleid tot onrechtvaardige en onevenwichtige effecten. Daarom zal de opkoopbescherming niet gelden in:

  • Alteveer-Cranevelt
  • Burgermeesterwijk /Hoogkamp
  • Klingelbeek e.o.
  • Schaarsbergen 

Uitzonderingen

Er gelden 3 uitzonderingen op de regels. In deze gevallen moet er wel een vergunning voor verhuur worden gegeven:

  • verhuur aan eerste- of tweedegraadsfamilie
  • verhuur voor maximaal 1 jaar door bewoners die bijvoorbeeld een jaar in het buitenland willen wonen
  • verhuur van woonruimte die onlosmakelijk verbonden is met een bedrijfsruimte, kantoor of winkel.
Het inspraakdocument

Het inspraakdocument is een samenvatting van het Arnhemse voorstel voor de opkoopbescherming.  U vindt ook een onderbouwing op hoofdlijnen. De gemeenteraad krijgt een uitgebreide onderbouwing per wijk, voor de raadsbehandeling van het voorstel.

Bekijk het inspraakdocument (pdf, 698kB). 

Huisvestingswet

Om de opkoopbescherming mogelijk te maken, is de Huisvestingswet 2014 aangepast. In deze wet staat wanneer verhuur van woningen wel en wanneer niet is toegestaan. U vindt de wettekst op de website van tweedekamer.nl